Mocions i preguntes del grup PSOE al Ple del Consell Insular

Ple ordinari setembre 2019
Ple ordinari octubre 2019
Ple ordinari novembre 2019
Ple ordinari gener 2020
Ple ordinari febrer 2020
Ple ordinari maig 2020
Ple ordinari juny 2020
Ple ordinari juliol 2020