Mocions i preguntes del grup PSOE al Ple del Consell Insular

Ple ordinari setembre 2019
Ple ordinari octubre 2019
Ple ordinari novembre 2019
Ple ordinari gener 2020
Ple ordinari febrer 2020
Ple ordinari maig 2020
Ple ordinari juny 2020
Ple ordinari juliol 2020
Ple ordinari setembre 2020
Ple ordinari octubre 2020
Ple ordinari novembre 2020
Ple ordinari gener 2021
Ple ordinari febrer 2021
Ple ordinari març 2021
Ple ordinari abril 2021
Ple ordinari maig 2021
Ple ordinari juny 2021
Ple ordinari juliol 2021
Ple ordinari setembre 2021
Ple ordinari octubre 2021
Ple ordinari novembre 2021