Mocions i preguntes del grup PSOE al Ple del Consell Insular

Ple ordinari setembre 2019
Ple ordinari octubre 2019
Ple ordinari novembre 2019
Ple ordinari gener 2020
Ple ordinari febrer 2020