El grup municipal socialista sol·licitarà dur a terme una actuació per a la conservació de la Torre de Sa Blanca Dona situada a Puig d’en Valls davant de l’imminent perill d’enfonsament.

El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha registrat una proposta d’acord per debatre al proper ple sol·licitant que es duguin a terme els tràmits necessaris per garantir la protecció, preservació i conservació de la Torre de sa Blanca Dona, ubicada a Puig d’en Valls.Tenim precedents que, a causa del mal estat de conservació d’aquests béns patrimonials, se n’han perdut alguns i això és precisament el que pretenem evitar, han puntualitzat els socialistes de Santa Eulària.La Torre presenta un estat de conservació deficient i necessita una intervenció urgent per garantir-ne la seguretat, per la qual cosa la proposta d’acord parla d’una actuació urgent per tal de conservar la Torre i el seu entorn, amb l’objectiu de preservar aquest element important del patrimoni cultural del municipi. Atès que és un bé patrimonial de propietat privada, l’actuació s’ha de dur a terme, amb el consens i la col·laboració de la propietat i qualsevol altra administració competent. Aquest acord busca garantir la conservació d’un dels béns patrimonials més rellevants de la zona, salvaguardant-ne la continuïtat.El portaveu del Grup municipal Socialista, Vicent Torres “Benet”, considera que “aquestes torres són part considerable del nostre patrimoni i són importants signes de la identitat cultural que no hem de deixar perdre. La conservació és responsabilitat de tots els agents implicats”. Per això, “l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu s’ha de comprometre a treballar conjuntament amb el propietari i els organismes competents per aconseguir una conservació adequada de la torre. Esperem que el Ple de Santa Eulària des Riu faci vostre aquest acord i prengui les mesures necessàries per al manteniment i la protecció d’un bé patrimonial tan important per al nostre municipi”.Lamentablement, ja hem perdut nombrosos béns d’interès cultural i patrimonial d’aquest municipi davant el deficient estat de conservació i, per tant, no podem deixar d’actuar davant de casos com el de la Torre de Can Blancadona. Els i les socialistes de Santa Eulària des Riu denuncien els anuncis infructuosos efectuats per aquest ajuntament liderat pel Partit Popular com són els casos del Pou d’es Lleó o és Trull de Can Novell.

Comments are closed