El PSOE de Sant Antoni al·lega contra el pressupost del 2024 perquè Marcos Serra incompleix el compromís d’incloure-hi el Pla d’accessibilitat del municipi.

PSOE de Sant Antoni de Portmany ha presentat una al·legació contra el pressupost de l’ajuntament perquè l’alcalde, Marcos Serra, incorpori una partida per elaborar un Pla d’accessibilitat per al municipi. Es tracta d’una proposta socialista aprovada per unanimitat de tots els grups al Ple municipal del mes de setembre passat.”Marcos Serra incompleix el compromís perquè no ha incorporat la partida al pressupost per al 2024, cosa que ens sembla un engany a la ciutadania que no podem permetre”. Així ho ha dit el portaveu socialista, Antonio Lorenzo, que remarca que “els acords de Ple s’han de reflectir al pressupost”.

El PSOE sol·licita “que es creï una partida pressupostària als efectes i sigui dotada en conseqüència per començar l’elaboració d’un Pla d’accessibilitat al municipi de Sant Antoni”. En cas que no es creï la partida esmentada i hi hagi previsió d’obtenir aquest finançament d’una altra partida, “sol·licitem conèixer la partida de la qual es finançarà l’execució de l’acord adoptat, així com el seu import”.Com recorda el portaveu socialista, el 28 de setembre es va aprovar per unanimitat de tots els grups de la corporació la proposta d’acord presentada pel PSOE “per a l’elaboració d’un Pla d’accessibilitat al municipi de Sant Antoni”. L’acord plenari adoptat establia els punts següents:

Que l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany elabori i posi en marxa un Pla d’accessibilitat integral que tingui com a objectiu principal garantir la plena accessibilitat de tots els espais públics, serveis i activitats municipals. Que el Pla d’Accessibilitat s’elabori en col·laboració amb experts en accessibilitat, organitzacions locals de persones amb discapacitat i altres actors rellevants per assegurar que sigui inclusiu i s’adapti a les necessitats de la nostra comunitat. Que el Pla d’accessibilitat inclogui mesures concretes per millorar l’accessibilitat en edificis públics, transport públic, parcs i espais recreatius, serveis municipals i comunicació, entre altres aspectes clau. Que l’Ajuntament destini els recursos necessaris per a la implementació efectiva del Pla d’accessibilitat i que s’estableixi una programació temporal per executar-lo. Que es promogui la conscienciació i la formació en accessibilitat entre els empleats municipals i la comunitat en general, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la importància de la inclusió.

“Espero i desitjo que l’alcalde rectifiqui i atengui la nostra al·legació al pressupost per al 2024, incorporant i dotant la partida econòmica per iniciar el Pla d’accessibilitat”. Com diu Lorenzo, “diners no li faltarà, ho té tan fàcil com retallar les partides d’autobombo que té al pressupost dedicat exclusivament a la seva promoció personal”.

Comments are closed