L’Ajuntament d’Eivissa té en marxa operacions per import de 6,2 milions d’euros finançats per la Unió Europea

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa ha presentat als diferents grups polítics del Consistori l’estat actual d’execució de l’estratègia EDUSI de la ciutat, una iniciativa que va ser seleccionada per ser cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquesta estratègia, conformada per una sèrie de projectes de millora de la ciutat, té un pressupost aproximat de 15 milions d’euros, dels quals la Unió Europea finança el 50%.

Durant la reunió s’ha donat compte de tota la feina administrativa prèvia que va ser necessari realitzar per complir amb els requeriments de la normativa europea i de com ja s’han començat a executar projectes per un import d’1,3 milions d’euros. A més, l’import total de les operacions que ja estan en curs arriba als 6,2 milions d’euros.

Les operacions estan emmarcades en 4 objectius temàtics establerts com a prioritaris per la UE: millorar l’accés, l´ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació; afavorir el pas a una economia amb baix nivell d’emissions de carboni; conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos i finalment, promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació.

Pel que fa a la línia de millorar l’accés, l´ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació, està en contractació el projecte per a l’impuls de l’administració electrònica local. Aquest projecte compta amb un pressupost de 650.000 euros i preveu incloure nous serveis a través de mitjans electrònics dels processos administratius i la digitalització del Fons Municipal de Padró de l’Arxiu Municipal d’Eivissa. També està prevista la instal·lació d’un sistema de control d’aforament als accessos de la ciutat per a millorar el trànsit. Un projecte amb un pressupost de 243.928 euros.

Respecte a la línia d’afavorir el pas a una economia amb baix nivell d’emissions de carboni, cal destacar el projecte ja finalitzat de les rutes escolars 1 i 9 amb un pressupost de 283.965,55€, així com el desenvolupament de les rutes escolars 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Tant la ruta 2 com la ruta 3 ja estan finalitzades i la resta en contractació. Aquest projecte té un pressupost de 676.196.43€. En aquesta línia, està en contractació el projecte de reordenació del trànsit rodat al barri Puig des Molins amb un pressupost de 400.869 euros i s’han sol·licitat projectes per a millorar l’accessibilitat per als vianants al centre d’Eivissa i potenciar la mobilitat urbana mitjançant la construcció de carrils bici com el previst a l’avinguda de Bartomeu Rosselló. A més, s’ha finalitzat la instal·lació de sistemes fotovoltaics a espais públics municipals amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, com els centres educatius de Blanca Dona, sa Graduada o la biblioteca de Can Ventosa. El pressupost d’aquest projecte ha estat de 843.894 euros.

A l’eix de conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos, hi ha el projecte de rehabilitació i equipament de Can Casals, on les obres estan a punt de finalitzar, amb un pressupost de 315.131,67 euros o la recuperació i posada en valor del patrimoni públic i cultural amb la reforma de l’antic edifici de la Casa Consistorial, unes obres que s’iniciaran en breu, amb un pressupost de 648.250 euros. També el projecte de rehabilitació dels parcs infantils de Ca n’Escandell i Cas Serres, amb obres recentment iniciades. Aquest projecte té un pressupost de 275.917,48 euros.

Finalment, pel que fa a l’objectiu de promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació, es té previst una actuació de foment de l’ocupació i diversificació del teixit productiu amb especial èmfasi en els col·lectius desafavorits i amb eines com el Campus Virtual del Districte07800 i el condicionament d’equipaments com a nous espais formatius, com és el cas del futur FabLab. Per a aquesta operació hi ha un pressupost assignat de 840.000 euros.

El termini per desenvolupar l’estratègia EDUSI és fins desembre de 2023 amb un pressupost total de 15.930.000 euros i l’Ajuntament d’Eivissa segueix dissenyat i tramitant projectes que puguin ser objecte d’aquesta important subvenció europea.

Comments are closed