Més de 21.000 pensionistes d’Eivissa i Formentera reben aquesta setmana l’increment del 3,8% de la pensió. Milena Herrera destaca el compromís amb els jubilats, la classe treballadora i els col·lectius més vulnerables.

Més de 21.000 pensionistes d’Eivissa i Formentera reben aquesta setmana l’increment del 3,8% de la pensió, aprovat pel Govern d’Espanya en el Decret anticrisi, validat en el Congrés dels Diputats el passat 10 de gener amb el vot en contra del Partit Popular i Vox. Un decret que també inclou la reducció de l’IVA dels aliments i la gratuïtat del transport públic, entre altres mesures per fer front a l’increment de preus.

La diputada eivissenca del PSOE, Milena Herrera, ha manifestat que “aquesta és una setmana molt important per a les persones pensionistes d’Eivissa i de Formentera”, ja que “a les nostres illes més de 21.000 persones cobren pensions contributives que aquesta setmana s’estan pagant amb una pujada ja incorporada del 3,8%. És la pujada que vàrem aprovar al Congrés ara fa uns dies amb el vot en contra del Partit Popular i de Vox i que és tan important per a les persones jubilades que mereixen que la seva pensió pugi a la vegada que puja la cistella de la compra”.

Milena Herrera també ha ressaltat que “les persones que cobren una pensió no contributiva o inclús l’ingrés mínim vital, que són les ajudes que es donen a les persones més vulnerables, pugen encara més, un 6,9%”.

“I finalment també una altra pujada important que es fa amb efectes de dia 1 de gener, la del Salari Mínim Interprofessional, que aquest mes puja ja un 5%. El que sense cap dubte és una notícia molt important per a tota la nostra classe treballadora i per a aquelles persones que tenen salaris més baixos i que seguirem millorant durant aquesta legislatura”.

A més a més, Milena Herrera recorda que “el Govern d’Espanya té com a objectiu continuar pujant-lo per situar-lo durant aquesta legislatura al 60% del salari mitjà del país”.

Les pensions contributives, amb un increment del 3,8%, beneficien el següent nombre de persones per municipis:

Eivissa: 7.604 pensionistes, pensió mitjana 1.176,55 euros.

Sant Antoni: 3.854 pensionistes, pensió mitjana 993,41 euros.

Sant Joan: 862 pensionistes, pensió mitjana 890,42 euros.

Santa Eulària des Riu: 4.691 pensionistes; pensió mitjana 1.020 euros.

Sant Josep: 3.275 pensionistes, pensió mitjana 1.083,07 euros.

Total Eivissa: 20.286 pensionistes.

Formentera: 1.095 pensionistes, pensió mitjana 927 euros.

Total Eivissa i Formentera: 21.381 pensionistes.

Les dades que no estan territorialitzades per illes o municipis són les de pensions no contributives, que a les Illes Balears reben 8.050 persones (s’apugen un 6,9%).

L’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears el reben 9.035 persones (s’apuja un 6,9%). A més, la diputada del PSOE recorda que el Congrés també va aprovar la possibilitat que les comunitats autònomes que ho sol·licitin passin a gestionar aquesta prestació.

Comments are closed

Més de 21.000 pensionistes d’Eivissa i Formentera reben aquesta setmana l’increment del 3,8% de la pensió. Milena Herrera destaca el compromís amb els jubilats, la classe treballadora i els col·lectius més vulnerables.

Més de 21.000 pensionistes d’Eivissa i Formentera reben aquesta setmana l’increment del 3,8% de la pensió, aprovat pel Govern d’Espanya en el Decret anticrisi, validat en el Congrés dels Diputats el passat 10 de gener amb el vot en contra del Partit Popular i Vox. Un decret que també inclou la reducció de l’IVA dels aliments i la gratuïtat del transport públic, entre altres mesures per fer front a l’increment de preus.

La diputada eivissenca del PSOE, Milena Herrera, ha manifestat que “aquesta és una setmana molt important per a les persones pensionistes d’Eivissa i de Formentera”, ja que “a les nostres illes més de 21.000 persones cobren pensions contributives que aquesta setmana s’estan pagant amb una pujada ja incorporada del 3,8%. És la pujada que vàrem aprovar al Congrés ara fa uns dies amb el vot en contra del Partit Popular i de Vox i que és tan important per a les persones jubilades que mereixen que la seva pensió pugi a la vegada que puja la cistella de la compra”.

Milena Herrera també ha ressaltat que “les persones que cobren una pensió no contributiva o inclús l’ingrés mínim vital, que són les ajudes que es donen a les persones més vulnerables, pugen encara més, un 6,9%”.

“I finalment també una altra pujada important que es fa amb efectes de dia 1 de gener, la del Salari Mínim Interprofessional, que aquest mes puja ja un 5%. El que sense cap dubte és una notícia molt important per a tota la nostra classe treballadora i per a aquelles persones que tenen salaris més baixos i que seguirem millorant durant aquesta legislatura”.

A més a més, Milena Herrera recorda que “el Govern d’Espanya té com a objectiu continuar pujant-lo per situar-lo durant aquesta legislatura al 60% del salari mitjà del país”.

Les pensions contributives, amb un increment del 3,8%, beneficien el següent nombre de persones per municipis:

Eivissa: 7.604 pensionistes, pensió mitjana 1.176,55 euros.

Sant Antoni: 3.854 pensionistes, pensió mitjana 993,41 euros.

Sant Joan: 862 pensionistes, pensió mitjana 890,42 euros.

Santa Eulària des Riu: 4.691 pensionistes; pensió mitjana 1.020 euros.

Sant Josep: 3.275 pensionistes, pensió mitjana 1.083,07 euros.

Total Eivissa: 20.286 pensionistes.

Formentera: 1.095 pensionistes, pensió mitjana 927 euros.

Total Eivissa i Formentera: 21.381 pensionistes.

Les dades que no estan territorialitzades per illes o municipis són les de pensions no contributives, que a les Illes Balears reben 8.050 persones (s’apugen un 6,9%).

L’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears el reben 9.035 persones (s’apuja un 6,9%). A més, la diputada del PSOE recorda que el Congrés també va aprovar la possibilitat que les comunitats autònomes que ho sol·licitin passin a gestionar aquesta prestació.

Comments are closed