Idees i valors

Cs-politicas1

El PSIB-PSOE és dipositari d’uns valors que formen part de la tradició política de la Revolució Francesa i del Socialisme Democràtic: els valors de la    llibertat, la igualtat i la solidaritat.

El nostre socialisme pretén assolir i assegurar la plenitud individual i el benestar col·lectiu de la societat. Volem consolidar una societat en la qual el progrés científic i tècnic i el desenvolupament econòmic siguin instruments per al desenvolupament social, cultural i individual. Una societat en la qual ningú se senti discriminat o marginat per raons d'origen social o ètnic, de sexe, estat físic o mental, orientació sexual, religió o idees polítiques.

Els i les socialistes pensem que una bona política ha de proporcionar una lògica explicativa a allò que es fa. Ha d'assenyalar un objectiu a assolir, i dibuixar un camí de reformes per aconseguir-lo. Per tant, la política ha d'estar guiada per uns valors que li donguin sentit, configurant un relat per tal que hi hagi POLÍTICA més enllà de les polítiques.

El nostres valors, pensament i accions es contraposen als privilegis, les desigualtats, i l'individualisme insolidari. Aquests ideals donen sentit al nostre projecte i ens identifiquen com un actor diferenciat i amb perfil propi en la vida col·lectiva. Es tracta d'uns principis plenament vigents i que ens serveixen per a formular, comunicar i aplicar la nostra acció política per tal de donar respostes als problemes de la gent.

Vivim un moment històric en el qual conviuen possibilitats enormes per donar resposta als vells problemes, amb nous interrogants, nous reptes, i l'aparició de noves desigualtats. És per això que els i les socialistes ens esforçem dia a dia per actualitzar els nostres valors democràtics.

Justícia i Igualtat

Ens proposem no només garantir la igualtat d'oportunitats, sinó crear una societat de les oportunitats per a tothom a partir de polítiques actives d'igualtat. La justícia és la fi de tota discriminació contra els individus i la consecució de la igualtat de drets i oportunitats.

igualtat

Solidaritat

Ens proposem donar sentit al concepte de societat com a redistribuïdora de riqueses i d'oportunitats en tots els àmbits i nivells de l'administració pública. I per a fer-ho ens proposem enfortir i flexibilitzar aquestes administracions per a dotar-les de capacitat d'adaptació a les noves necessitats socials.

solidaritat

Llibertat

Reivindiquem un concepte de llibertat lligat a la responsabilitat cívica i al compromís amb la societat. Una llibertat indestriable del compromís amb la democràcia. Una democràcia basada en la utilització d'instruments col·lectius útils i eficaços per als canvis socials i polítics.

 

llibertat

destacat 3

destacat 4

Afilia't al PSIB

No t'ho pensis més i vine

al Partit Socialista.

 

Afilia't

Contacta

Contacta amb nosaltres!

balears@psib-psoe.org

Contacta

Seguix-nos a facebook
Seguix-nos a twitter
Seguix-nos a youtube