Carol Marquès: “La promoció d’habitatges socials a Sant Lluís es va iniciar sent regidora, es va executar estant a la Conselleria d’Habitatge i l’hem inaugurat sent batlessa”

Carol Marquès ha defensat que les polítiques que s’engegen des de l’ajuntament tenen una vessant sostenible com a eix transversal de totes les actuacions

Carol Marquès, secretària general del PSOE Sant Lluís i batlessa, ha fet un repàs d’aquests dos primers anys de mandat, destacant els 4 habitatges de protecció oficial com un dels projectes sobre els quals se sent més satisfeta d’haver assolit. “L’any 2007, sent regidora, es va signar el conveni de la promoció, les obres es van poder executar mentre estava al cap de la Conselleria d’Habitatge del Govern balear i els hem pogut inaugurar sent batlessa del municipi”, ha explicat. La previsió és poder inicar-ne 10 més, una nova promoció que, en paraules de Marquès, “es preveu que puguin ser finançats, en part, pels Fons Europeus”. 

Per altra banda, Marquès ha celebrat que l’adquisició de l’edifici en desús de Sa Tanca per part del consistori “ha estat una altra fita fonamental que hem aconseguit, sent una  oportunitat que ajudarà dibuixar el futur de Sant Lluís a 20 o 30 anys vista”. Tot i les dificultats que s’hi han trobat, la Secretària General ha volgut recordar “el nostre compromís ha estat que, una vegada s’hagi signat l’escriptura d’aquesta compra, s’obri un procés participatiu ampli per debatre els possibls usos d’aquest immoble”. 

De cara al futur, “la creació de la primera comunitat energètica al polígon industrial de Sant Lluís, un dels projectes més importants per a noltros, ha de possibilitar que aquest espai pugui arribar a ser autosuficient energèticament”. A part, la redacció del projecte de la remodelació de tot el casc urbà del poble “és un dels altres projectes que ja estan en marxa i que té com a objectiu millorar l’accessibilitat dels carrers i eliminar les barreres arquitectòniques que existeixen en aquests moments”. 

Per últim, Marquès ha reforçat la idea que totes les polítiques que es posen en marxa en benefici del muncipi, tenen una clara vessant sostenible d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè “des de Sant Lluís sempre hem cregut i defensat que ha d’esdevenir l’eix transversal de totes les actuacions que impulsam des de tots els àmbits”. 

Leave a Reply