El Consell Insular destina 500.000€ per a ajudes a autònoms per pal·liar les conseqüències patides pel tancament de la seva activitat

La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha presentat el primer paquet d’ajudes d’impuls del Pla Menorca Covid-19 el qual ha de permetre seguir reactivar l’economia de Menorca i mantenir una societat més cohesionada.

Durant la compareixença, ha volgut agrair l’esforç i responsabilitat de la ciutadania, i també de les empreses, el que està permetent seguir avançant en el procés de desescalada i anar recuperant drets i llibertats que havien quedat en suspens. També ha agraït l’esforç que estan demostrant davant les noves dificultats sorgides per fer front a la conciliació familiar i professional.

Des de l’inici de l’estat d’alarma, des del Consell Insular s’han anat adoptant un seguit de mesures de xoc per tal de pal·liar els efectes més immediats d’aquesta crisi sanitària i econòmica i que contemplaven ajuts a comerços i indústries, accés a l’habitatge a persones sense sostre, establiment de connexions wi-fi pels infants i joves que no podien seguir l’activitat educativa, aportació de béns de primera necessitat a les famílies més vulnerables, així com també el reforç dels nostres serveis socials, entre tantes d’altres mesures.

Ara, com ha anunciat Mora, “seguim fent passes endavant, i presentam, gràcies a la coordinació existent entre el Govern Balear i els ajuntaments, les primeres mesures d’impuls per tal de donar resposta a les noves necessitats que planteja la reactivació econòmica”. Aquestes mesures es concreten amb una línia d’ajuts adreçada al sector econòmic i una línia d’ajuts paral·lela adreçada a la conciliació laboral.

Ajudes per autònoms

Des d’un inici, des de Menorca, s’ha tingut clar que ajudar als autònoms de la nostra illa era imprescindible per tal de sortir tots junts de l’actual crisi socioeconòmica.

En aquest sentit, en el pla de mesures de xoc del Consell Insular, i de la mà dels ajuntaments de Menorca, es va treure una línia d’ajuts adreçada en aquest col·lectiu per tal de pal·liar les conseqüències patides pel tancament de la seva activitat donat l’estat d’alarma.

Des del Consell Insular s’ha treballat conjuntament amb el Govern Balear per tal de publicar una nova convocatòria d’ajudes destinades a seguir ajudant a aquest col·lectiu tant important per a la nostra societat i que seran compatibles amb les ajudes presentades durant la fase de xoc. En concret, el Govern Balear aportarà 644.000€ per a Menorca i el Consell Insular aportarà 500.000€. Cada beneficiari podrà rebre un màxim que oscil·larà entre 2.000 i 3.000€.

Activitat educativa

L’avanç en el procés de desescalada ha presentat noves necessitats socials lligades a l’àmbit educatiu que requereixen el suport de les administracions públiques. En aquest sentit, avui s’han presentat dues noves mesures que han de permetre també una millor conciliació laboral i familiar.

D’una banda, s’ha presentat una línia d’ajudes a les famílies amb fills de 3 a 16 anys perquè puguin participar en les activitats de lleure educatiu, i de manera preferent en les escoles d’estiu. Es tracta d’una iniciativa conjunta amb el Govern Balear on el Consell Insular de Menorca posa a l’abast de les famílies de Menorca 100.000€, i el Govern de les Illes Balears 78.000€, que es transferiran al Consell a través d’un conveni. Aquests recursos econòmics es transferiran a les famílies en forma de beques.

D’altra banda, el Consell Insular aprovarà un increment significatiu a les ajudes de suport ja existent a les escoletes de 0 a 3 anys, tant a les municipals com a les privades adscrites a la xarxa complementària. D’aquesta manera, s’ha optat per duplicar la partida destinada al sosteniment de la xarxa d’escoles infantils de Menorca, passant dels 225.000€ als 450.000€. 

Leave a Reply