El departament de Benestar Social reforça el personal dels serveis assistencials per oferir una major atenció als col·lectius més vulnerables

L’equip de govern del Consell Insular de Menorca, liderat per Susana Mora, és conscient que, tot i haver superat la primera fase aguda de la pandèmia, s’han de mantenir aquelles conductes que es van acreditar eficaces en la lluita contra la Covid-19. En aquest sentit, s’ha posat especial èmfasi a tots aquells serveis que donen cobertura als col·lectius més vulnerables que depenen actualment del departament de Benestar Social, sota la direcció de Bàrbara Torrent.

Per aquest motiu, el passat mes de juliol es va aprovar el programa per a la contractació de personal de reforç als serveis del centre de Trepucó, la residència de Gent Gran, la casa d’Infància, i el centre de dia i residència de gent gran de Santa Rita.

Aquest programa s’haurà de mantenir fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

L’objectiu d’aquest programa és, a causa de l’especial vulnerabilitat d’aquests col·lectius, tenir el personal suficient per tal de poder garantir la distància mínima de seguretat. Cal recordar que, entre altres mesures, s’han hagut d’habilitar nous espais per al servei de menjador als centres, crear circuits d’entrada i sortida, intensificar la neteja dels espais, o crear més grups per tal de poder mantenir activitats separades.

Leave a Reply