El grup PSOE proposa la constitució del “Consell per a la Reconstrucció Social i Econòmica de l’illa d’Eivissa”

El grup PSOE proposa la constitució del “Consell per a la Reconstrucció Social i Econòmica de l’illa d’Eivissa”, una comissió formada pels grups polítics de la corporació insular per a l’elaboració consensuada d’un Pla per a la recuperació de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. 

L’anterior president del Consell i portaveu del PSOE, Vicent Torres, ha registrat una moció  amb la proposta, que es debatrà al pròxim ple, atesa “la urgència de definir un Pla de reconstrucció propi” i que aquest es faci “d’acord amb les competències i atribucions que té assignades el Consell Insular”. Com ha explicat Vicent Torres, “mentre la majoria d’institucions del nostre voltant, siguin ajuntaments o consells d’altres illes, ja disposen de plans locals i insulars de recuperació, a Eivissa encara no en tenim cap”.

En aquest sentit, Vicent Torres recorda que el document de 45 mesures que recentment varen presentar PP i Cs “no es tractava d’un pla de reconstrucció per a l’illa d’Eivissa, sinó únicament d’un llistat de peticions al Govern Balear perquè fes una sèrie de canvis legals, molts dels quals no corresponien a aquesta administració, mentre que alguns altres ni tan sols tenien a veure amb la problemàtica de la crisi provocada per la Covid-19”.

Per contra, el grup PSOE va presentar en abril i en maig diferent propostes de plans d’actuació del Consell Insular, un de general (el podeu consultar aquí) i un altre d’específic de turisme (aquí), que “no varen arribar a tenir resposta” per part del govern de Vicent Marí. “El Consell Insular ha de reaccionar i utilitzar les seues competències en favor de la reconstrucció de l’illa”, ha remarcat Vicent Torres.

El grup socialista també demana que la reconstrucció sigui fruit del “màxim consens i acord entre totes les forces polítiques” i que les propostes de Pla s’elaborin una vegada “escoltades les necessitats i propostes de la resta d’institucions, entitats i agents socials i econòmics de l’illa”. 

Així, el grup PSOE proposa que el Consell per a la Reconstrucció Social i Econòmica d’Eivissa compti amb una representació proporcional dels grups polítics del Consell Insular i que estableixi un calendari de reunions amb els ajuntaments i els agents socials i econòmics de l’illa i d’altres entitats públiques o privades que es consideri adient convocar per tal de recollir necessitats i propostes en favor de la reconstrucció.

A més, el PSOE proposa mantenir el funcionament del Consell per a la Recuperació Social i Econòmica d’Eivissa amb reunions periòdiques per a la realització d’anàlisi, debat i propostes fins que es consideri superada la crisi social i econòmica de la Covid-19.

Comments are closed