Vius una situació d’LGTBI-fòbia? Mapa de recursos del Govern de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears ha publicat un mapa de recursos LGTBI+.

Vius una situació d’LGTBI-fòbia?

Si pel fet de ser lesbiana, gai, trans, bisexual, o intersexual pateixes:

• Situacions de violència verbal
• Expressions vexatòries
• Accions d’aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit
• Exclusió
• Discriminació o assetjament en l’àmbit laboral
• Limitació d’accés a espais públics o privats
• Discriminació o assetjament en l’àmbit escolar

Si detectes accions de discriminació:
• Simbologia LGBTI-fòbica
• Missatges intimidatoris a les xarxes socials
• Expressions discriminatòries en l’àmbit social, comunicatiu…
• Qualsevol tipus d’agressió, insult, amenaça, xantatge, incitació a la violència o a la
discriminació

La Llei 8/2016, del 30 de maig, per garantir els drets de Lesbianes, Gais, Trans,
Bisexuals i Intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, t’empara i preveu sancions
per a les persones que porten a terme aquestes accions discriminatòries.

Aquesta llei només contempla les infraccions que no incorren amb la via civil o
penal, és a dir, totes aquelles infraccions que són administratives, ja que els
delictes es recullen en el Codi Penal i el procés passaria a ser judicial, no
administratiu.

Si t’agredeixen, amenacen o causen algun mal a tu o les teves pertinences o
propietats i ho fan per la teva orientació sexual o per la teva identitat o expressió
de gènere (o perquè creuen que ets LGTBI encara no sent-ho), estàs sent víctima
d’un fet que es considera delicte i que, per aquesta motivació LGTBIfóbica, es
qualifica com a ‘delicte d’odi’. Els delictes d’odi són infraccions penals.

Les conductes discriminatòries per orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere que tinguin lloc dins l’àmbit del treball i que estiguin
tipificades com a infracció per la legislació laboral, han de ser objecte d’investigació
i, si escau, de sanció, d’acord amb el procediment i la tipificació establerts per la
legislació laboral.

Has de saber que les associacions de defensa dels Drets Humans (LGTBI, sindicats,
associacions de professionals i altres organitzacions de persones consumidores i
usuàries) tenen la consideració d’interessades en els procediments administratius
en els quals calgui un pronunciament respecte d’una situació de discriminació.

Per això, és necessària l’autorització de la persona o les persones afectades. De la
mateixa manera segons les lleis processals, les organitzacions mencionades estan
legitimades per defensar els drets i els interessos de les persones associades o
afiliades que així ho desitgen en processos judicials civils, contenciosos
administratius i socials.

Consulta la guia completa sobre recursos LGTBI+

Comments are closed