Martina Sastre és proclamada candidata socialista a la batlia de Selva

La candidata socialista centrarà el seu programa electoral en propostes socials i un dels seus principis serà “demanar sempre a la gent què és el que realment necessita”

Els Socialistes de Selva han proclamat candidata a la batlia del poble a Martina Sastre, qui ha declarat afrontar aquest repte “amb molta d’il·lusió i moltes ganes de tirar endavant un projecte molt atractiu, amb gent molt vàlida al meu costat” i ha dit sentir-se “molt motivada, perquè crec que podem aportar molt al poble i contribuir a millorar la vida de la gent del municipi”.

En particular, Sastre ha dit que cercarà “potenciar la xarxa social del poble, que necessita una empenta”, com també involucrar “els joves del poble al màxim possible”.

Respecte de les polítiques que prioritzarà com a batlessa, Sastre ha destacat totes aquelles que tenguin a veure amb aspectes socials, però “sempre demanant a la gent què necessita realment”. En aquest sentit, Sastre ha estat clara i directa: “no hem de fer les polítiques que nosaltres creguem que hem de fer, sinó que hem de demanar sempre al poble què necessita de veres”.

Source: Actualitat Fedaració Mallorca

Comments are closed