Consell de Mallorca

Oficina parlamentària dels consellers de Mallorca

Representants Consell de Mallorca

Catalina Cladera Crespí
Javier de Juan Martín
Juana Maria Adrover Moyano
Joan Ferrer Ripoll
Sofía Alonso Bigler
Andreu Serra Martínez
Beatriz Gamundí Molinas
Gabriel Alomar Garau
Maria Antònia Truyols Martí

Contacta amb el Grup de Consellers

Secretaria del Grup de Consellers:
971 173 520
socialistes@conselldemallorca.net
@GrupSocialista