La Valldemossa que Volem denuncia l’apujada d’un 47% de les retribucions de l’equip de govern

L’agrupació d’electors encapçalada per Glòria Escudero considera aquest increment “incoherent, injustificat i perjudicial pel municipi, fortament endeutat”.

La Valldemossa que Volem ha denunciat avui l’apujada de les retribucions de l’equip de govern en un 47%, aprovada en el plenari d’organització amb el vot favorable del Grup d’Independents de Valldemossa.

Els dos regidors de VqV, Glória Escudero i Toni Colom, han votat en contra d’aquest increment, ja que el consideren “injustificat i desmesurat en un Ajuntament que, durant 10 anys, haurà de pagar 385.000€ anuals de deute per una expropiació no resolta”.

A més, Escudero ha posat de manifest “la incoherència d’aquesta apujada de les retribucions, ja que el màxim que hi havia establert es va pactar la legislatura anterior entre la VqV i el GIV per considerar-lo el més beneficiós pel municipi”.

Per això, La Valldemossa Que Volem ha proposat que el màxim d’ingressos se situï anualment en 4.300€ i no en els 7.150€ proposats per l’equip de Govern.

Aquest màxim de 7.150 € afecta a 3 regidors del GIV, ja que, segons ha explicat Escudero, “el màxim a percebre per part del batle, que no gestiona cap àrea de govern, és molt superior -11.895€-, i a més hi ha un altre regidor amb dedicació exclusiva amb una retribució de 2.680,43€ mensuals bruts amb dues pagues dobles”.

Per altra banda, la VqV tampoc ha acceptat l’increment proposat per a l’oposició, “molt per damunt de l’IPC, pel mateix motiu que rebutjam l’apujada de l’equip de govern”.

Source: Federació de Mallorca – Municipis

Comments are closed