Alcover: “El traspàs de les competències d’Ordenació Turística al Consell és una passa important per enfortir la institució i per seguir demostrant la seva utilitat, eficiència i agilitat”

El portaveu del Grup Socialista del Consell de Mallorca valora positivament l’acord que contribueix a la descentralització administrativa i al federalisme insular, i que permetrà que Mallorca pugui decidir en tots els àmbits relacionats amb la seva activitat turística

El Grup Socialista del Consell de Mallorca valora positivament l’acord assumit ahir per fer efectiu el traspàs de les competències d’Ordenació Turística al Consell de Mallorca a partir del pròxim 1 de gener de 2022.

L’assumpció de noves competències inclou la planificació sectorial turística, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells que ja gestionen aquesta competència.

Així doncs, el Consell de Mallorca exercirà les funcions ja previstes en l’Estatut d’Autonomia com ja fan els altres consells insulars, compleix amb un compromís assumit als Acords de Raixa, i contribueix a la descentralització administrativa i al federalisme insular.

El portaveu del Grup Socialista, Andreu Alcover, destaca que aquest acord suposa una passa més per enfortir la institució insular “demostrant la seva capacitat per a ser una institució útil, àgil i eficient, molt més a prop dels ciutadans i ciutadanes de l’illa”.

“Amb aquest acord, el Consell de Mallorca tindrà competències plenes en matèria de turisme i no tan sols la promoció del destí com fins ara. Aquest acord suposa que Mallorca decidirà en tots els àmbits relacionats amb la indústria turística a l’illa, en la planificació sectorial, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells. I aquest lideratge ens permetrà fer una millor gestió dels nostres recursos i seguir avançant cap a un turisme més sostenible”, expressa Alcover.

Leave a Reply