Alcover: “És una excel·lent notícia per a Mallorca que el Consell tingui el pressupost més gran de la seva història per seguir reforçant l’escut social i la recuperació econòmica, i per continuar avançant cap a un futur més sostenible”

El portaveu del grup socialista del Consell de Mallorca valora els comptes de la institució insular per l’any 2022, “uns pressupostos enfocats a enfortir l’estat de benestar, els serveis públics, la despesa social, la sostenibilitat i el municipalisme”

El grup socialista del Consell de Mallorca valora molt positivament el pressupost previst per la institució insular per l’any 2022 “unes comptes que creixen per consolidar les polítiques de recuperació econòmica, amb més despesa social que mai i un clar reforç dels serveis públics als municipis de Mallorca, fent costat als ajuntaments”, expressa Andreu Alcover, portaveu del grup socialista del Consell de Mallorca.

Així mateix, Alcover incideix que els Pressuposts 2022, que poden arribar a 600 milions d’euros, “inclouen inversions importants i transversals per assolir la transició cap a un futur més sostenible, cap a una Mallorca més justa, més verda i més resilient”.

El portaveu destaca l’increment de les partides socials, “polítiques socials a les quals es destinaran 304 M€, més de la meitat del pressupost” i recorda que des de 2015, “des que governem les forces progressistes al Consell de Mallorca, el pressupost s’ha incrementat en quasi un 50%, amb 171 milions d’euros més, amb un increment en despesa social del 72%”.

Alcover assenyala que “un any més, la institució insular incrementa les partides en serveis i recursos per a la gent gran, per la joventut, per a programes d’igualtat i de lluita contra les violències masclistes, per a dinamització i promoció sociocultural i esportiva… i a més a més, amb el traspàs de les competències d’ordenació i inspecció turística, també s’incrementa un pressupost, en un 60%, que servirà per a seguir fent feina en un turisme més sostenible a Mallorca”.

Per altra banda, el portaveu del grup socialista destaca “l’aposta clara pel municipalisme, la qual també es reflecteix als Pressuposts 2022 del Consell de Mallorca, amb més de 40 milions d’euros en inversions municipals consensuades amb cada ajuntament i que serviran per a continuar millorant la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes”.

Per finalitzar, Alcover declara que estam davant d’un pressupost pensat per l’impuls de polítiques públiques que la ciutadania demana en temps de recuperació. Polítiques socials, econòmiques i mediambientals”.

Leave a Reply