Cosme Bonet defensa al Senat el reconeixement de la singularitat dels Consells Insulars i la seva modernització dins l’administració supramunicipal de l’Estat

El senador socialista ha defensat una moció a la Comissió d’Entitats Locals del Senat aprovada amb els vots a favor del Grup Socialista, Izquierda Confederal, PP, ERC i JxCat.

La Comissió d’Entitats Locals del Senat ha aprovat una moció del senador socialista per Mallorca, Cosme Bonet, per reconèixer la singularitat dels Consells Insulars dins les administracions locals del país, així com també emfasitzar el valor d’aquestes institucions com a organitzacions d’autogovern de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

El paper i el valor dels Consells Insulars és un debat que Bonet ha volgut traslladar a la cambra territorial perquè “volem plantejar un reconeixement a la singularitat dels Consells i un encaix que permeti la seva modernització, atenent a la recerca d’una administració supramunicipal i al mateix temps autonòmica que respongui a una necessitat racional d’autèntic govern insular”.

Bonet ha considerat que “avui tenim governs insulars plenament madurs com a part imprescindible de l’organització territorial de les Illes Balears, però necessiten una porta oberta de les lleis estatals per procedir a una modernització que no es pot retardar per gaire temps més sense perjudicar a la bona gestió, el bon govern i per tant, als ciutadans de Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca”.

Per això, la iniciativa socialista sol·licita reconèixer el valor dels Consells Insulars com a organitzacions d’autogovern de les illes, en el seu paper de governs intermedis amb la funció de cooperar en la vertebració territorial i en l’accés efectiu i igualitari de tots els ciutadans i les ciutadanes als serveis públics i en el paper d’estructura institucional de la comunitat autònoma.

A més a més, la moció aprovada també recull el reconeixement del Senat a  la singularitat dels Consells dins les administracions locals del país, la qual hauria de ser reconeguda per les normes que regulen el nostre règim local assumint que el seu sistema d’organització i funcionament ha de ser diferenciat de les Diputacions Provincials, encarregant el seu desenvolupament a les lleis que aprovi el Parlament de les Illes Balears, en compliment amb l’Estatut d’Autonomia.

La iniciativa ha estat aprovada amb els vots a favor del Grup Socialista, PP, Izquierda Confederal, ERC, JxCat, l’abstenció de Ciudadanos i el vot en contra de Vox.

Leave a Reply