El Grup de Consellers Socialistes al Consell de Mallorca deplora l’actitud de PPVOX per filtrar informacions inexactes i difamatòries contra la gestió turística de l’anterior equip de Govern.

Andreu Serra: “aquesta actitud demostra una absoluta manca de respecte institucional de l’actual govern del Consell de Mallorca, que soscava també al personal funcionari que abans i ara segueix demostrant la seva absoluta integritat i professionalitat”.

El Grup de Consellers Socialistes al Consell de Mallorca creu “molt lamentable” que PPVOX al Consell hagi de recórrer a la difusió “d’informacions equívoques i sense contextualitzar per tractar de desprestigiar la gestió de l’equip de govern anterior”. Per Serra, “diu molt poc del nou equip del projecte de futur de PPVOX que la seva principal activitat durant aquest primer mes de mandat hagi estar criticar l’herència rebuda i desmuntar polítiques que s’han demostrat útils per a la ciutadania, en comptes d’explicar quin és el seu projecte de Govern”, més enllà d’un pacte que ha canviat cadires i dignitat a canvi de deixar governar la ultradreta que ha imposat el seu discurs masclista, lingüicida i negacionista del canvi climàtic. 

 

Per Serra resulta “irrellevant i demostra la manca de projecte del nou equip” que es critiqui la dispersió de les seus de Turisme, per explicar el suposat caos de gestió, quan amb la tramitació electrònica el que es fomenta precisament és la feina descentralitzada indistintament del lloc on cada funcionari la realitzi.

 

No és cert que hi hagi 4.000 expedients sense tràmit, com es diu a una de les informacions filtrades pel Consell de Mallorca. A partir de la tramitació del DRIAT s’obre un procés on l’expedient està viu i on pot ser que hi hagi un compàs d’espera pel lliurament de documentació per part de l’interessat. Com es pot demostrar i està en el document de traspàs, els diferents serveis d’Ordenació Turística del Consell han revisat més de 3.100 expedients de tota classe des de gener de 2022.

 

Per això sorprèn ara la filtració als 2 mitjans de comunicació d’una fotografia d’uns suposats expedients “trobats a un soterrani de la Misericòrdia”. La documentació que es troba dins les caixes es correspon en la seva majoria a expedients dels ajuntaments en relació projectes municipals subvencionables a través del finançament del CBAT. Aquesta documentació, que provenia del traspàs de la competència d’abril de 2022, ja es troba en gran part digitalitzada pel que fa als expedients de tramitació de compra-venda i ja forma part de l’expedient administratiu electrònic dins del sistema SEGEX del Consell de Mallorca. D’altra banda les subvencions als projectes municipals per 2023 s’han adjudicat amb normalitat per valor global de 21 milions d’euros.

Com també es va deixar clar que els expedients d’ordenació turística són declaracions responsables que no afecten al normal funcionament i a l’inici de l’activitat turística. Moltes de les seccions (hotels i allotjaments turístics, restauració, agències de viatges, guies turístics) estaven al dia en el moment del traspàs, mentre que el gruix de la tramitació pendent (que com ha quedat dit no incideix en la posada en marxa de l’activitat) es refereix a habitatges allotjament turístic.

El Consell de Mallorca i el traspàs d’Ordenació Turística i CBAT

 El juliol de 2023, amb el canvi de govern al Consell, es va afrontar un procés de traspàs  modèlic. Es va lliurar un document digital de més de 50 pàgines corresponent al departament, i es van celebrar les reunions pertinents amb els responsables de la nova legislatura. Les dades que es van donar incloïen la situació de tots els expedients en tràmit, així com la feina feta en la digitalització dels expedients en paper que provenien del traspàs de competències de 2022, per adaptar-los a la realitat administrativa electrònica del Consell de Mallorca.

El Consell de Mallorca va assumir les competències d’Ordenació Turística de Mallorca el primer de gener de 2022, i la gestió del Consorci Bossa Allotjaments Turístics (CBAT) a partir del primer d’abril del mateix any. Això va suposar la subrogació del personal que ja feia la mateixa feina al Govern de les Illes Balears, que va passar a dependre del Consell de Mallorca. “El primer que cal fer és destacar la feina dels treballadors i treballadores dels diferents serveis d’ordenació, inspeccions, sancions i CBAT”, ha dit Serra, que entre 2019 i 2023 va ser el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports al Consell de Mallorca.

Al Consell es van unir a un departament de Transició Turisme i Esports que ja havia demostrat la seva eficàcia i eficiència, també a través de la Fundació Mallorca Turisme, en la gestió de tràmits com les ajudes diverses a empreses i autònoms tramitades directament des de la Institució insular, com de manera indirecta per més d’una vintena d’ajuntaments de l’illa. “Des del primer moment es va afirmar que calia augmentar la capacitat de tràmit del departament, un cop assumides les noves competències, i així es va fer” amb l’increment de personal des de que tinguérem les competències (5 inspectors turístics, 12 treballadors al CBAT, i personal de reforç a ordenació i sancions).

La presentació de les Declaracions Responsable d’Inici d’Activitat Turística (DRIAT) estan al dia, i permet que les activitats sol·licitants puguin iniciar la seva activitat mentre que es tramita l’expedient, s’aporta i es comprova tota la documentació necessària.

Davant d’aquest atac intolerable a la honorabilitat i a la transparència de la gestió feta, el Grup de Consellers Socialistes del Consell de Mallorca es reserva l’oportunitat de demanar les explicacions oportunes per aquetes accions difamatòries de l’actual equip de govern.

Leave a Reply