El PSIB-PSOE celebra l’aprovació d’uns pressuposts que “donen un nou impuls cap a una Mallorca sostenible ambiental, econòmica i socialment”

A més, augmenta en 2,1 milions d’euros més la partida destinada a l’IMAS a causa de la liquidació definitiva del Goib cap a la institució insular.

El Ple del Consell Insular de Mallorca ha aprovat definitivament amb majoria absoluta els pressuposts per al 2020 els quals compten amb 482,5 milions d’euros, 2,1 milions d’euros més -a causa de la liquidació definitiva del GOIB cap a la institució insular que modifica l’anterior quantitat- que es destinaran íntegrament a l’IMAS.

 

El portaveu del Grup Socialista, Andreu Alcover, ha valorat els pressuposts com “uns comptes positius i prudents que ens permetran donar un nou impuls cap a una Mallorca més sostenible tant ambiental com econòmica com socialment”. A més, ha afegit que “els 2,1 milions d’euros destinats a l’IMAS són una mostra de la prioritat que tenim per apostar per les polítiques socials”.

 

També, Alcover ha explicat que “són uns bons pressuposts que aporten solucions concretes als problemes de Mallorca i que arriben en un bon moment econòmic per a la institució insular que té els comptes totalment sanejats amb un baixíssim nivell de deute”.

 

D’aquesta manera, al PSIB-SPOE ens refermam i presentam els pressuposts més socials de la història i que fan bandera de polítiques d’igualtat, lluita contra les violències masclistes, combaten el canvi climàtic, aposten per invertir en polítiques de drets socials, augmenten les prestacions LGTBI,  impulsa la modernització i inverteix en recursos per emergències.

Els pressuposts més socials de la història

 

Alcover ha destacat que “es destinen un 60% més de recursos a benestar social que el 2015, de tal manera que presentam un any més els pressuposts més socials de la història”. A més, ha expressat que “són uns pressuposts feministes amb 700 mil euros destinats a la prevenció de la violència masclista”.

 

Quant a les polítiques per combatre el canvi climàtic, Alcover ha explicat que “s’inverteixen 42 milions d’euros per donar un impuls de sostenibilitat a les polítiques de medi ambient perquè iniciam un camí que no tendrà marxa enrere”. Una altra de les mesures és l’aposta pel municipalisme.

 

A més, destaquen la inversió de 7,3 milions d’euros per enfortir les polítiques de paisatge i continuar defensant el territori de Mallorca, l’aposta per la mobilitat sostenible amb una inversió de 68 milions d’euros, la partida de 16,7 milions per treballar en un turisme sostenible que respecti el nostre territori i potencii el valor de Mallorca.

Leave a Reply