El PSIB-PSOE denuncia que el PP abandona el Migjorn rebutjant esmenes per valor de 30 milions d’euros per a la zona

L’Hospital de Felanitx, els centres de salut de Llucmajor i Trecadors, la UBS de la Colònia de Sant Jordi o noves infraestructures educatives a Felanitx, Llucmajor i Sasntanyí, principals elements rebutjats per PP i Vox

Les esmenes socialistes als pressupostos del Consell de Mallorca i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears rescaten als municipis del Migjorn de Mallorca d’un projecte de pressupostos de PPVOX que buida les inversions per aquesta comarca, i que condemna a l’ostracisme als residents del Sud de Mallorca amb omissions flagrants que afecten directament a la qualitat dels serveis públics, i els deixen en desigualtat manifesta respecte els ciutadans d’altres indrets de Mallorca.

Felanitx i la comarca del Migjorn necessiten una infraestructura hospitalària pròpia que permeti als usuaris deixar de dependre de l’àrea hospitalària de Son Llàtzer. Per això el grup socialista esmena el Pressupost de 2024 per incloure una partida de 20 milions d’euros per la construcció del nou Hospital de Felanitx.

La cobertura sanitària d’Atenció Primària necessita completar al Migjorn la xarxa d’Unitats Bàsiques de Salut, per això també es preveuen 2,5 milions d’euros per a la UBS a la Colònia de Sant Jordi, així com dues dotacions inicials per la redacció dels projectes de reforma dels Centres de Salut a Llucmajor i de Trencadors a s’Arenal, de 24.000 € cadascuna.

En l’apartat educatiu les inversions previstes per PPVOX al Migjorn per 2024 no han tingut millor sort. De manera que les propostes socialistes suposen accions omeses per l’actual administració com dedicar una partida d’un milió d’euros per al nou CEIP a Felanitx, i la mateixa quantitat per a l’inici del nou Institut a la urbanització Maioris, a Llucmajor. La dotació del projecte constructiu de l’ampliació del CEIP Mare de Déu de la Consolació a Santanyí també disposa de 200.000 € d’una esmena socialista.

El tercer grup d’esmenes que beneficien directament inversions a municipis del Migjorn de Mallorca són les relacionades amb el sanejament i la xarxa de distribució d’aigua. Les ampliacions de les Estacions de Depuració de Campos i de Felanitx reben suport de part de dues esmenes socialistes per valor d’1,8 M€ i 2,1 M€, respectivament. S’ha previst una aportació de 40.000 € per actuacions puntuals a la xarxa de sanejament de Cala d’Or. Es consignen altres 400.000 per la recollida d’aigües pluvials a Ses Salines, i la mateixa quantia per una esmena destinada a l’inici de les obres de la planta de dessalació d’aigua a Santanyí.  

La xarxa de distribució d’aigua de boca a Manacor, Felanitx, Santanyí i Ses Salines també es objecte d’esmena socialista en els presspostos de 2024, amb una aportació de 400.000 euros.

En total es tracta de 13 esmenes dels socialistes per a inversió en infraestructures bàsiques a municipis del Migjorn que afecten un total de 30 milions d’euros del pressupost 2024 de la CAIB i que han estat rebutjades per PP i Vox.

Source: Actualitat Fedaració Mallorca

Comments are closed