Els socialistes impugnen les bases per la convocatòria de la plaça de director-gerent de la Fundació Teatre Principal

Les bases per la convocatòria pública de la plaça de director-gerent de la FTP presenten nombrosos incompliments legals i s’ha fet d’esquenes al sector a al Patronat de la Fundació. Els socialistes demanen que es torni a redactar un text que compleixi amb la normativa i que sigui debatut amb el sector cultural, dins del marc de l’òrgan directiu de la FTP

Les Bases per la convocatòria de la placa de direcció-gerència de la Fundació Teatre Principal tenen greus incompliments legals i ha estat tramitada d’esquenes al sector i a l’oposició política al Consell, representats dins del Patronat de la FTP. Amb aquest fonament, el Grup Socialista al Consell ha registrat un document d’al·legacions a les Bases i n’ha demanat la seva retirada, per poder confeccionar un nou document, aquest cop consensuat amb el sector de les arts escèniques de Mallorca i amb tots els integrants del Patronat de la FTP, màxim òrgan rector del recinte escènic de Palma.

“No ens ha quedat més remei que impugnar aquestes bases, i presentar propostes d’esmena que esperam que s’hi incloguin en el pròxim text que es redacti de manera consensuada amb el sector i amb l’oposició”, ha dit Catalina Cladera. Els socialistes consideren que les Bases publicades al BOIB  vulneren els Estatuts de la FTP per que no garanteixen els principis de mèrit, capacitat i publicitat i que la forma d’aprovació de les mateixes ha obviat les funcions pròpies del Patronat.

“La consellera Roca segueix fent despropòsits al Teatre Principal” ha afirmat la portaveu socialista, Catalina Cladera. Des del passat mes de setembre, la FTP te una gerència provisional en la persona de la mateixa vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, que ha delegat les funcions en mans de personal de la FTP en termes que no es coneixen. “Hem demanat repetidament les condicions d’aquesta delegació, qui i com pren les decisions al Principal, però no ens han volgut dir res, dins del mateix Patronat on els socialistes hi tenim representació”, ha afirmat Cladera.

El procediment per seleccionar la nova direcció de la FTP, es va publicar al butlletí oficial abans de discutir-les en el si del Patronat, que és l’òrgan que les havia d’aprovar inicialment.

El sector de les arts escèniques, l’associació Illescena, també ha denunciat aquest obscurantisme en el procés de redacció i aprovació de la normativa que ha de regir el procediment. I a més també ha expressat els seus dubtes sobre el tribunal que haurà de decidir entre els candidats presentats. Un tribunal amb majoria política del PP, del qual no es descriu cap requisit necessari ni coneixement, així com tampoc com serà triat. “Ja no és una qüestió de l’oposició, és el mateix sector qui està demanant que es refacin les Bases per poder triar el millor candidat possible per a dirigir el Principal”, ha afegit la portaveu socialista.

Les al·legacions del Grup Socialista apunten altres irregularitats que es manifesten a les Bases. “Hi ha incongruències en les puntuacions que s’atorguen als estudis superiors requerits, quan es valoren molt més estudis personals per damunt de les titulacions oficials, o quan s’equiparen llicenciatures i estudis de grau amb diplomatures.

L’exigència de les bases pels nivells mínims de llengua catalana (B2) i anglesa (B1) són baixos per un professional amb una qualificació professional, segons els barems que s’exigeixen a un alt funcionari de l’administració. “Es nota de nou la ma de PPVOX en uns requisits de català que releguen la nostra llengua”, ha dit Cladera.

A més també es preveu un increment de sou d’un 20% respecte l’anterior gerència, i una durada del mandat de sis anys, per damunt d’allò que estipulen els Estatuts de la FTP, que fixa un topall de 4 anys.  “la sra. Roca vol que la nova gerència del Principal cobri més que el president del Consell i que s’estigui en el càrrec durant la pròxima legislatura, sense que ens hagin proposat consensuar-ho”, ha apuntat la portaveu socialista.

Les bases contravenen el Pla d’Igualtat del Consell en vigor, en quant al mecanisme per a desfer possibles empats entre els candidats presentats, donant sortida a un nou atac als drets de les dones així com caracteritza les polítiques que impulsa VOX, i que acata el PP.

“La impressió que dona tot plegat és que PPVOX ha pretès ‘vestir’ de concurs públic una designació d’un candidat que PPVOX ja te pre-seleccionat”. I això d’amagat de l’oposició i del sector de les arts escèniques, quan el que es demana és que “el candidat escollit pugui mantenir els estàndards assolits aquests anys, de qualitat i de servei públic a una institució cultural de primer nivell com és el Teatre Principal de Palma”, que dinamitza el sector els professionals i les companyies, que promou i difon la cultura, i que és un instrument més de normalització de la nostra llengua.

Leave a Reply