Alcover valora l’aprovació del Pla Territorial de Mallorca “perquè fa una aposta clara per la protecció del paisatge i per l’aplicació de mesures per mitigar els efectes del canvi climàtic”

El portaveu del Grup Socialista del Consell de Mallorca destaca així mateix, que la modificació del Pla democratitza l’urbanisme i això, entre altres coses, dona seguretat jurídica

Avui s’ha aprovat inicialment el nou Pla Territorial de Mallorca, un document que dota a l’urbanisme i al planejament de Mallorca d’una major seguretat jurídica, redueix les possibilitats d’especulació i clarifica, actualitza i millora la protecció del territori.

Andreu Alcover, portaveu del Grup Socialista del Consell de Mallorca, ha destacat que el nou Pla Territorial “redueix el sòl de possible creixement i canvia el model de creixement d’on es pot créixer a com hem de fer-ho. Incorpora criteris de paisatge i mesures per combatre el canvi climàtic a l’hora de desenvolupar nous sectors”, explica.

Alcover destaca, així mateix, que la modificació del Pla “democratitza l’urbanisme, perquè ho fa comprensible i accessible per tothom, i això, entre altres coses, dona seguretat jurídica”.

Pel que fa al canvi climàtic, cal assenyalar que la modificació del Pla Territorial, incorpora que els planejaments municipals han

d’introduir normes per mitigar el canvi global, evitar l’efecte illa calor i evitar la impermeabilitat del territori.

Respecte al paisatge, es reconeixen com a instruments propis del nou Pla l’estratègia de Paisatge de Mallorca, el Catàleg de paisatges de Mallorca, les directrius de Paisatge, els estudis de paisatge i els estudis d’integració de paisatge com a elements obligatoris.

Alhora, s’incorpora el concepte de Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial com a nova Àrea d’Integració Paisatgística.

“Estam d’enhorabona i hem de felicitar a la consellera de Territori, Maria Antònia Garcias i a tot l’equip que ho ha fet possible, perquè el nou Pla Territorial fixa les bases per un futur més sostenible a Mallorca i s’aprova dins el termini i en la forma escaient”, conclou Alcover.

Leave a Reply