COMUNICAT DE L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE SÓLLER EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA “BELL ENTORN”

Des de l’agrupació socialista de Sóller lamentam la terrible situació que s’està vivint a la Residència “Bell Entorn”, i volem fer arribar el nostre condol a les famílies que han patit la pèrdua d’un ésser estimat. Ens solidaritzam amb els usuaris i treballadors de la Residència en aquests moments difícils. I agraïm l’esforç que s’està fent per controlar i revertir la situació per part de totes les institucions.

Hem d’aprendre el que ha passat per a que no es torni a repetir. Per això:

  1. Sol·licitam la convocatòria una Junta de Portaveus extraordinària per conèixer de primera ma quines accions s’han realitzat, i es preveuen realitzar, per part de l’Ajuntament davant aquesta situació. Cal que es comenci a donar resposta a totes les preguntes que han sorgit arran d’aquesta crisi. Ens oferim a treballar conjuntament amb l’equip de govern per a millorar la resposta municipal davant la crisi, prioritzant de forma clara i rotunda l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament, que s’ha de reforçar amb més mitjans i personal.
  1. Demanam que, una vegada se superi la crisi actual, es faci una inspecció exhaustiva del funcionament de la residència. Volem que s’analitzi el que ha passat i que es prenguin les mesures necessàries perquè, de cara al futur, no es torni a repetir una situació com aquesta.
  2. Proposam treballar junts per millorar el model assistencial que volem donar als nostres majors i als nostres dependents. Les instal·lacions i personal que tenim avui per avui a Sóller s’han mostrat insuficients davant aquesta crisi, i ha de ser un objectiu prioritari per a Sóller aconseguir més espais i més recursos per a donar resposta a aquestes necessitats. Cal treballar ja en la construcció del nou centre de dia, s’ha de seguir avançant en l’atenció domiciliària i s’ha de treballar en coordinació amb Consell i Govern per fer realitat aquestes millores.

Leave a Reply