El Grup de Consellers Socialistes demanen el cessament immediat del Secretari Tècnic del departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell

Segons la informació periodística difosa avui, José Penadés hauria estat nomenat secretari tècnic del departament que dirigeix Fernando Rubio el passat 12 de juliol, i paral·lelament, durant tot aquest temps ha figurat com a secretari del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca. El Grup de Consellers Socialistes demanen al conseller Rubio que cessi immediatament al sr. Penadès, per incompatibilitat manifesta del seu càrrec amb una segona activitat

José Penadés Bernal va ser nomenat com a alt càrrec del departament de Territori, Mobilitat i Infraestractures del Consell el passat més de juliol. Segons s’ha conegut avui, durant tot aquest temps Penadés ha compatibilitzat el càrrec públic amb l’exercici d’una activitat privada com a secretari del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, i segueix figurant com a tal al web col·legial. De confirmar-se els fets, el GCS del Consell de Mallorca demana el cessament amb caràcter immediat del secretari tècnic del departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, per haver obviat el compliment de la legalitat vigent en matèria de compatibilitat i dedicació exclusiva que han d’observar els alts càrrecs públics.

Segons el mateix web del COAAT Mallorca, Penadés hauria participat en qualitat de secretari tècnic de Territori, en la reunió que el president dels aparelladors i arquitectes, tècnics de Mallorca, Luís Alfonso de León, va mantenir amb la Consellera d’Habitatge i Infraestructures del GOIB, Marta Vidal i amb el conseller Fernando Rubio el passat mes d’agost, en el decurs de la qual “es va confirmar l’inici dels tràmits per a la inclusió del COAAT Mallorca en la Comissió d’Urbanisme”.

L’article 27 de la Llei de Consells Insulars determina que els membres del consell executiu exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, i estan subjectes al règim d’incompatibilitats aplicable als consellers electes amb règim de dedicació exclusiva i als alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma, que remet directament a la Llei d’incompatibilitats de la Comunitat Autònoma, que en el seu article 4.1 diu que “…el personal a què es refereix aquest article no pot compatibilitzar el seu càrrec o lloc de treball amb la condició de representant electe en col·legis professionals, cambres o entitats que tinguin atribuïdes funcions públiques o que hi coadjuvin”. L’article 34.4 de la Llei de Consells Insulars estén aquesta dedicació exclusiva als titulars dels òrgans de direcció dels consells, els quals queden sotmesos als mateixos règims d’incompatibilitats i de transparència establers per als consellers executius.

Haver exercit durant prop de tres mesos com alt càrrec del Consell i com a secretari d’un Col·legi Oficial constitueix una greu vulneració de les normes d’incompatibilitat que mai s’haurien d’haver traspassat, i que per tant fan necessària l’actuació del responsable polític del departament, Fernando Rubio, per que cessi de manera immediata Penadés.

Absència de transparència al Consell de Mallorca

La incompatibilitat del ST del departament de Territori del Consell ve a confirmar l’enorme mancança en matèria de transparència i bon govern que ahir ja van denunciar els socialistes del Consell, fet que suposa que l’equip de Govern de PPVOX no ha estat capaç de tenir operatiu el Portal de Transparència del Consell. Quan s’intenta accedir a aquest apartat del website del domini Consell de Mallorca, apareix una pantalla de manteniment i refusa l’intent. D’aquesta manera es frustra el dret dels ciutadans de Mallorca per conèixer les dades principals del gestió de l’actual legislatura. El GCS ja ha demanat la compareixença del conseller de Presidència a la Comissió de Transparència per donar explicacions de la inaccessibilitat del Portal de Transparència en els gairebé tres mesos de l’actual legislatura

Leave a Reply