El Grup de Consellers Socialistes reclamen al sr. Galmés que mostri els informes jurídics que han justificat el nomenament del Secretari tècnic de Territori.

El president del Consell ha afirmat recentment que la compatibilitat dels dos càrrecs que ostenta simultàniament José Penadés, com alt càrrec del departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures, amb el de secretari d’un Col·legi oficial professional es basava en uns informes emesos des de Secretaria general del Consell i de l’assessoria jurídica del Col·legi. Els socialistes reclamen que es facin públics aquests informes en compliment del mandat de Transparència i bon Govern.

El GCS insta el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a mostrar els informes que diu que ha fet servir per demostrar la compatibilitat de José Penadés, que des de el passat mes de juliol desenvolupa simultàniament el càrrec públic de Secretari tècnic del departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell, amb el de secretari del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca.

Aquesta duplicitat es considerada incompatible a la llum d’allò que disposen diferents articles de la Llei de Consells Insulars i la d’Incompatibilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons ha denunciat  dimarts passat el Grup de Consellers Socialistes al Consell. El GCS ha interposat un recurs per aquesta qüestió davant l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears.

L’equip de govern de PPVOX al Consell s’han emparat en uns “informes jurídics” que haurien avalat la idoneïtat de Penadés per a ser un alt càrrec del Consell amb salari superior als 50.000 euros anuals i dedicació exclusiva, que desenvolupa paral·lelament una tasca privada com a secretari del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca.

El GCS insta al sr. Galmés a mostrar com més aviat millor aquests informes que suposadament han justificat aquesta compatibilitat de càrrecs, pel millor compliment possible de l’obligada Transparència i Bon Govern del Consell. És necessari que el sr, Galmés aclareixi els motius de la contractació del sr. Penadés, i molt més després que en recents declaracions el president del Consell hagi defensat que no és necessari que ell conegui la normativa bàsica d’aplicació a la institució que encapçala. Un fet insòlit i que afegeix més dubtes a la gestió de l’actual equip de govern PPVOX al Consell.

Segons la informació que el GCS ha remès a la OAIB Penadés hauria participat a una reunió entre la consellera d’Habitatge del Govern, Marta Vidal, , el conseller de Territori del Consell, Fernando Rubio i el president del COAAT Mallorca, en la qual s’haurien posat les bases per la inclusió del Col·legi dins de la Comissió Insular d’Urbanisme.

El GCS considera la doble posició de Penadés com un clar conflicte d’interessos que no es pot tolerar a la institució, i es reiteren així altres actuacions dubtoses al Consell de Mallorca com la incompatibilitat confessa de la consellera electa del PP Raquel Sánchez que l’ha portat a la renúncia de la plaça de designació que ostentava a la conselleria d’Habitatge del GOIB.

El GCS s’ha mostrat molt preocupat per la deriva obscurantista del Consell en matèria de contractació d’alts càrrecs, amb els casos de Penadés i de Raquel Sánchez, que se sumen a altres actuacions dubtoses com la pujada de salari de la portaveu del PP al Consell, Núria Riera, que discrecionalment ha augmentat la seva assignació del 50% al 75% del salari en dedicació parcial al Consell, fa compatible amb  la seva condició de funcionària de carrera en exercici al GOIB.  A tot això, el Portal de Transparència del Consell de Mallorca segueix sense funcionar tres mesos després de l’inici de la legislatura, en el que suposa un clar menyspreu per la transparència i pel dret de la ciutadania a obtenir informació clara de la gestió del Consell.

Leave a Reply