Bartomeu Horrach i Canals serà fill il·lustre gràcies a una moció presentada pels socialistes de Santa Maria del Camí

Joan Far: “Des de l’Agrupació del PSIB-PSOE de Santa Maria volem enaltir la seva figura i recalcar els seus valors dialogants, pacifistes i sobretot, igualitaris, com a principis que tot grup polític i persona activa en la política hauria de defensar, promoure i complir, tenint en l’horitzó la idea d’un canvi social cap a una societat més justa i igualitària”

El ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí ha aprovat (amb l’únic vot en contra de VOX) una moció presentada pels socialistes de Santa Maria del Camí per fer fill il·lustre del poble a Bartomeu Horrach i Canals.

El portaveu dels socialistes de Santa Maria, Joan Far, ha explicat que “des de l’Agrupació del PSIB-PSOE de Santa Maria volem enaltir la seva figura i recalcar els seus valors dialogants, pacifistes i sobretot, igualitaris, com a principis que tot grup polític i persona activa en la política hauria de defensar, promoure i complir, tenint en l’horitzó la idea d’un canvi social cap a una societat més justa i igualitària”.

Far ha afegit que “sobre la base de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, l’agrupació PSIB-PSOE de Santa Maria del Camí sol·licita el reconeixement de Bartomeu Horrach i Canals, darrer batle socialista de la República del poble, com a fill il·lustre”.

Per altre banda, Far ha fet incís en què “Bartomeu va contribuir a la modernització de Santa Maria, en aquest temps un poble on dominava el caciquisme, el catolicisme conservador i l’analfabetisme. Les memòries escrites de l’antic alcalde recalquen la seva figura com un empresari il·lustre, socialment activista i organitzador, polític dialogant i pacifista, defensor del laïcisme de l’Estat, i sobretot, defensor dels treballadors i la igualtat. Entenia l’educació de les classes populars com a motor per a la seva pròpia emancipació”.

Finalment, Far ha conclòs que “el seu activisme polític es va traduir a ser el principal organitzador i secretari de la Societat Obrera en 1920 i en l’Agrupació del Partit Socialista a Santa Maria del Camí en 1931. També va ser col·laborador en ‘El Obrero Balear’ i ‘Foch y Fum’ president de la Comissió Gestora del Bloc Popular Antifeixista en 1936”.

Leave a Reply