El Grup de Consellers Socialistes sol·licita la convocatòria urgent de la Comissió de Mobilitat del Consell de Mallorca.

L’objecte de la reunió és la compareixença del conseller de Territori, Mobilitat i Infrastructures per donar compte dels moviments fets durant els darrers dies amb l’objecte d’eliminar el carril BUS VAO de la Ma19.

El Grup de Consellers Socialistes han registrat la petició de convocatòria de la Comissió de Mobilitat del Consell de Mallorca, l’ens que preveu la Institució insular per poder tenir coneixement de temes relacionats amb aquest departament. El motiu de la sol·licitud es la confusió pública que s’ha causat d’ençà el passat dilluns a l‘entorn de les passes que estaria executant el Consell de Mallorca per a l’eliminació del carril BUS VAO de la MA19, i més en concret per les declaracions públiques fetes pel responsable del departament, Fernando Rubio Aguiló.

La difusió de dades discordants i confuses amb l’objectiu del desprestigi de l’anterior govern del Consell ha generat polèmica, tenint en compte que algunes de les observacions del sr. Rubio Aguiló han obtingut el desmentit directe de fonts del mateix Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, com de la Direcció General de Trànsit.

El Grup de Consellers Socialistes en cap cas ha rebut informació per cap dels conductes oficials de la Institució de la tramitació iniciada, ni tampoc de l’informe intern signat el passat dia 1 pel coordinador del Servei d’Infraestructures del Consell, sobre el funcionament de la mesura.

Per tot això el GCS creu imprescindible i necessari que el sr. Rubio Aguiló es posi a disposició de la Comissió de Mobilitat el més aviat possible per aclarir tots els dubtes generats per la seva actuació en relació a l’eliminació del carril BUS VAO.

Leave a Reply