El PSIB-PSOE de Maria de la Salut sol·licita al Ple el compromís d’iniciar enguany les obres d’extensió de xarxa d’aigües residuals al carrer Es Pujolet

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista, recorda que la Mancomunitat del Pla assumeix pràcticament la totalitat del cost del projecte i que la inversió municipal és mínima

Els Socialistes de Maria de la Salut volen que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’iniciar enguany el projecte d’extensió de la xarxa d’aigües residuals al carrer Es Pujolet, una reivindicació històrica dels veïns i veïnes del municipi.

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista, aclareix que la Mancomunitat del Pla, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, injectarà una partida de més de 79 mil euros per al desenvolupament d’aquest projecte.

El consistori ha d’assumir el procés de licitació i els costos de la direcció d’obres que, els socialistes de Maria calculen no superarà els 4.000 euros, i per tant, exigiran al pròxim Ple que l’equip de govern garanteixi l’execució de les obres durant 2021.

“L’equip de govern ha manifestat en el plenari passat i en un debat de portaveus recent que no té intenció d’executar les obres enguany al·legant que no tenen partida pressupostària per afrontar-ho… Estem segurs que l’Ajuntament pot assumir aquesta quantitat sense problema perquè ens consta que sí que hi ha doblers per a altres despeses menys rellevants”, explica.

Aulet declara que els socialistes defensaran, a més a més, uns terminis adequats per a l’execució de les obres.

“Volem que l’equip de govern es comprometi a licitar les obres en un termini màxim de tres mesos des de la signatura del conveni amb la Mancomunitat del Pla i que l’execució de les mateixes no superi els dos mesos, tenint en compte que la redacció del projecte contempla un termini d’execució de quatre setmanes”, expressa el portaveu.

Rafel Aulet recorda que durant el passat plenari, el grup socialista va rebutjar la signatura del conveni amb la Mancomunitat del Pla proposat per l’Ajuntament “ja que tenia defectes de forma i entre altres qüestions, no reflectia les despeses de direcció d’obra necessàries per a poder validar el projecte complet”.

Aulet espera que aquests defectes de forma hagin estat esmenats i que les obres es puguin iniciar aviat.

Leave a Reply