El suposat pla del Sr. Galmés per perseguir l’oferta turística il·legal no és més que un conjunt de mesures que mantenen la línia de feina de la passada legislatura del Consell

L’absència de projecte i de pla de feina definit per a la promoció i l’ordenació del turisme de Mallorca obliguen el sr. Galmés a presentar com un pla propi un conjunt de mesures ja implementades des de 2022 al Consell de Mallorca, mesclades amb altres iniciatives que són irrealitzables o inútils

L’anunci d’un conjunt de mesures del Consell de Mallorca dirigides a combatre l’oferta il·legal d’allotjament turístic són “fum o iniciatives que ja estaven en marxa durant la passada legislatura” segons ha afirmat la portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera.

El suposat pla del Consell per afavorir el Turisme i combatre l’oferta il·legal no és més que “un aplec de mesures disperses que volen donar la impressió de que s’ha començat a fer feina al departament del sr. Marcial Rodríguez, però que en realitat denoten una manca de projecte alarmant”.

La primera de les mesures presentades aquest matí passa per un creuament de dades fiscals de l’Agència Tributària de les Illes Balears amb les dels censos d’establiments turístics del Consell. Aquesta mesura és insuficient, per que les dades de l’ATIB són en exclusiva per els particulars o empreses que han liquidat l’Impost del Turisme Sostenible, però no per les dades fiscals generals de l’Agència Tributària de l’Estat, que no poden ser usades legalment per cap altra instància a causa de les restriccions que preveu la Llei General Tributària.

El mateix conseller  Marcial Rodríguez ha fet referència a què per usar les dades de l’ATIB, el Consell haurà d’instar al Parlament una modificació legislativa que l’habiliti. Un fet que fa inviable l’operativitat de la mesura, entesa sempre entre el cens de liquidadors de l’ITS.

D’igual manera passa amb la norma destacada per Galmés per poder clausurar habitatges que s’hagin demostrat com a destinats a oferta vocacional il·legal. Com ha admès de nou el sr. Marcial Rodríguez, seria necessari un desenvolupament legal que aclareixi de quina manera es pot aplicar aquesta normativa damunt de propietat privada, que es preveu en el polèmic Decret llei de mesures urgents per l’habitatge del Govern. Una norma que passa per damunt de les competències urbanístiques de damunt consells i ajuntaments.

Cladera ha valorat molt negativament que en els 100 dies de la nova legislatura, els serveis del Consell de Mallorca hagin reduït la seva capacitat d’inspecció i d’aixecament d’actes d’infracció, així com que s’hagi eliminat el conveni amb la UIB que havia de permetre la geolocalizatció de prop de 20.000 habitatges destinats al lloguer vocacional il·legal. Des de juliol no s’ha fet cap nou operatiu conjunt entre Consell i forces policials sobre detecció d’irregularitats en el vocacional o en l’oferta complementària pel compliment de la llei d’excessos. “Es diu que volem perseguir oferta il·legal, però després veiem com afavoreixen la barra lliure”, ha dit Cladera.

També ha sorprès que el Sr. Marcial Rodríguez s’hagi referit contínuament al servei d’intel·ligència turística com a una novetat de la present legislatura, quan en realitat s’està referint a l’Observatori del Turisme Sostenible, i a la feina dels seus indicadors, que es va posar en marxa a meitat de la passada legislatura.

Leave a Reply