La renúncia del sr. Panadès al seu càrrec al Col·legi Oficial d’Aparelladors de Mallorca deixa en evidència al sr. Galmés

El Secretari tècnic del departament Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell, José Panadés, ha desenvolupat durant 100 dies el càrrec públic simultàniament el de secretari del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, al qual acaba de renunciar, segons figura en el web del Col·legi. Els socialistes del Consell segueixen reclamant la dimissió de Panadés per conflicte d’interessos durant el temps que ha compatibilitzat els dos càrrecs i acusen el president del Consell de mentir en dir que hi havia informes jurídics que avalaven la doble contractació de Penadés

La renúncia del sr. Panadès al càrrec de secretari del Col·legi Oficial d’Aparelladors de Mallorca deixa en evidència al sr Galmés, i l’obliga a “fer dimitir del seu càrrec al Consell per haver comès conflicte d’interessos durant el temps que ha exercit simultàniament els dos càrrecs”, ha dit la portaveu del Grup de Consellers Socialistes, Catalina Cladera.

En opinió de Cladera, el fet que Penadés hagi renunciat ara al seu càrrec al Col·legi Oficial, després de la denúncia formulada pels socialistes i elevada a la Oficina Anticorrupció de les Illes Balears, “confirma la seva incompatibilitat des del primer dia que va entrar al Consell” per duplicitat de càrrecs i manifest conflicte d’interessos i deixa en evidència la defensa que li va fer el president del Consell de Mallorca.

Els socialistes apunten cap al sr. Galmés com a responsable principal de la irregularitat legal comesa amb la duplicitat de càrrecs del ST de Territori, al qual va defensar públicament afirmant que disposava de dos informes que avalaven la compatibilitat de l’alt càrrec del Consell, un de Secretaria General de la Institució, i l’altra dels serveis jurídics del Col·legi. La renúncia de Penadés “deixa en evidència Galmés”, que no ha estat capaç de mostrar cap dels informes que va citar, com ha demanat de manera oficial el Grup de Consellers Socialistes del Consell de Mallorca.

Els socialistes van reclamar la incompatibilitat de Penadés a la llum d’allò que disposen diferents articles de la Llei de Consells Insulars i la d’Incompatibilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El GCS ha interposat un recurs per aquesta qüestió davant l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears.

Com ha quedat acreditat, Penadés, en la seva doble condició, va participar a finals del passat mes d’agost en una reunió entre la consellera d’Habitatge del Govern, Marta Vidal, el conseller de Territori del Consell, Fernando Rubio i el president del COAAT Mallorca, en la qual s’haurien posat les bases per la inclusió del Col·legi dins de la Comissió Insular d’Urbanisme.

La participació de Penadés en aquestes gestions mentre mantenia càrrecs tant al Consell com al Col·legi d’Aparelladors suposa un conflicte d’interessos per a un empleat públic, i hauria de suposar la destitució immediat com a Secretari del departament de Territori del Consell.

Leave a Reply