El Tribunal de Comptes de Madrid arxiva una denúncia presentada pel Partit Popular d’Alaró a l’any 2018 contra l’antic equip de govern

Aquest Tribunal ha arxivat la causa perquè “la infracció inicial va ser solucionada, no havent-se produït menyscapte patrimonial en fons públics susceptible de generar responsabilitat comptable”

El Tribunal de Comptes de Madrid ha presentat la resolució i ha decidit arxivar definitivament una denúncia presentada per Partit Popular d’Alaró a l’any 2018, previ a les eleccions municipals, contra l’antic equip de govern per, suposadament, licitar un projecte d’obra de manera irregular. Cal destacar que el Partit Popular no ha fet cap al·legació, això vol dir que accepta la resolució”.

L’antic equip de govern, conformat pel PSIB-PSOE Alaró i MÉS per Alaró ha declarat “ens alegram per l’arxivament de l’expedient, hem estat sempre tranquils perquè teníem plena confiança amb el procediment que es va fer, amb tots els informes favorables dels tècnics municipals. Ha quedat clar que l’actual batle d’Alaró, Llorenç Perelló del PP, va utilitzar-ho com a estratègia electoral, i el que és pitjor, ha estat utilitzant les institucions públiques per a judicialitzar casos sense fons amb fins partidistes”.

A més, han afegit què “ara, el batle hauria d’explicar per què va ordenar fer un nou projecte amb la despesa que això suposa, podent modificar el que ja hi havia fet. És evident que l’actual projecte conté unes millores que no van en l’interès general sinó en la defensa d’interessos particulars, intentant deixar sense ús la galeria o “Xaragall” que transcorr per davall d’una casa particular”.

Finalment, han conclòs “exigim al batle Llorenç Perelló una disculpa pública a l’anterior equip de govern i al personal de l’Ajuntament que es va veure qüestionat per haver posat en dubte la gestió del projecte en qüestió. Aquesta denúncia ha suposat un excés de feina a determinats departaments de l’Ajuntament i als seus respectius funcionaris”.

Leave a Reply