Els i les socialistes de Felanitx denuncien l’obscurantisme i la censura a la qual continua sotmetent a l’oposició el batle

El portaveu socialista, Xisco Duarte, critica que “el batle està obligat per llei a permetre l’accés de l’oposició a qualsevol expedient municipal i la seva negativa a fer-ho ens fa pensar que amaga alguna cosa”

El PSIB-PSOE de Felanitx denúncia “l’obscurantisme i la censura a la qual continua sotmetent el batle de Felanitx, després que en reiterades ocasions tant el batle de la corporació i els regidors de l’equip de govern a les plenàries, no responen a les preguntes formulades pel nostre grup o si ho fan donen respostes de dubtosa veracitat”.

És per això, que des del grup municipal socialista s’han vist obligats a demanar al secretari de la corporació “a donar compliment de la llei, per poder accedir d’una vegada a la documentació requerida i certificar que les respostes donades pels regidors i el balte són veritat”, expressa Xisco Duarte, portaveu dels Socialistes de Felantix.

Cal recordar que, d’acord amb el que estableix la Llei de Bases de Règim Local, el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i la Llei municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és reconeix el dret d’informació dels membres de les corporacions locals per a poder exercir les seves funcions de la millor manera possible.

Per tant, des del PSIB-PSOE de Felanitx anuncien que “arribarem fins al final d’aquest cas com és la nostra obligació, esgotarem totes les vies per a accedir als expedients ocultats i la informació requerida”.

Declaren, així mateix, que de continuar amb la mateixa dinàmica “acudirem als tribunals perquè es compleixi amb la llei, i si escau, demanarem totes les responsabilitats polítiques”, declara el portaveu.

Per Duarte “és una vergonya que el batle de Felanitx posi tantes traves a l’oposició quan l’única cosa que pretenem és fer el nostre treball, fiscalitzar i controlar la gestió de l’equip de govern i assegurar-nos que gestionen els recursos públics amb eficàcia i transparència, pensant sempre en el benefici del municipi”, conclou.

Leave a Reply