Els projectes que PPVOX finança amb el romanent de tresoreria demostren la manca de projecte de Galmés per Mallorca.

La portaveu socialista, Catalina Cladera destaca que la majoria de projectes que impulsa PPVOX amb la incorporació de romanents al pressupost 2024, com la compra de l’edifici de les Germanetes dels Pobres o les inversions en infraestructures esportives, el Pla d’obres i serveis o la millora de les conduccions d’aigua, “els vàrem arrencar els socialistes en la passada legislatura”, i demostren “la manca de projecte de Galmés, que s’aprofita de la institució en benefici propi”.

La presentació de les iniciatives que el Consell de Mallorca PPVOX finançarà amb càrrec a la incorporació dels romanents de tresoreria de la institució demostra “la manca absoluta de projecte del sr. Galmés per Mallorca”, segons ha afirmat la portaveu socialista Catalina Cladera. Tant el fons com la forma de presentar aquesta modificació de crèdit és molt deficient, tenint en compte que l’equip de govern del Consell ha informat els grups polítics després d’haver difós públicament la informació, en una mostra de “menyspreu cap als partits de l’oposició”. Cladera també creu que la gestió de la liquidació del pressupost 2023 i l’aplicació dels romanents al pressupost de 2024 s’ha fet de manera poc diligent, atenent que durant la legislatura passada el tràmit es va poder acomplir un mes abans.

Però allò que realment caracteritza els projectes que el Consell PPVOX finançarà amb càrrec a la imputació dels romanents és la seva tendència a “continuar els projectes que els socialistes vàrem posar en marxa durant la passada legislatura”. A mode d’exemple, Cladera ha al·ludit a la compra de l’edifici de les Germanetes dels Pobres, a Palma, ja engegada a principis de 2023, o la millora de la dotació per invertir en nous espais esportius als municipis o la dotació per combatre les fuites d’aigua a les canonades dels pobles. Cladera ha lamentat que tots aquests projectes no haguessin rebut un impuls amb càrrec als romanents de 2023, amb els 43 milions d’euros que “Galmés va decidir destinar a la tarifa dels fems l’any passat, de manera absurda”.

Però més enllà d’aquestes qüestions, Cladera creu que es posin doblers en projectes que es van deixar iniciats la passada legislatura demostra que “Galmés no te projecte propi”, i que les prioritats de PPVOX “no passen per les prioritats socials que reclamen els ciutadans de Mallorca”, per que els romanents anunciats per Galmés no posen recursos pel SAID, ni per ajudes als joves, ni per les residències de gent gran municipal, ni per fer baixar la llista d’espera de gent gran per les places residencials.

A canvi de tot això, “el Consell es va tornant cada cop més petit, a la mesura de Galmés”, que cada cop més converteix la institució en “la seva plataforma personal de promoció”, amb viatges d’ell i el seu seguici a Sant Sebastià, Roma Brussel·les, Sevilla, Madrid, Berlin o Londres, per posar uns exemples, sense que les factures del cost s’hagin pogut publicar al portal de transparència per saber el seu cost. “Tenim un president que es passa més dies fora que dins de Mallorca, i aixés és molt difícil que pugui gestionar res”, ha afirmat Cladera, i tot amb una evident manca de transparència.

Propostes socialistes al ple del Consell del mes d’abril.

Enfront d’això els Socialistes presenten propostes clares i realistes per als ciutadans de Mallorca, a través de tres mocions al ple de demà dijous.  En primer terme es reclama mantenir el programa “Les Elegides”, que durant la passada legislatura va propiciar trobades entre dones polítiques en càrrecs electes de diversos punts del món, per afrontar temes de política local des de l’òrbita del feminisme i la participació, partint de la feina del Fons de Cooperació i de la FELIB.

La segona moció socialista al ple de demà proposa apostar decididament per l’extensió del SAID a tota l’illa, especialment als municipis del Pla de Mallorca i a Palma, on la implantació del servei d’atenció domiciliària de gent gran no s’ha fet igual que a la resta de municipis. Per això s’insta a l’IMAS, a la Mancomunitat del Pla i a l’Ajuntament de Palma a què col·laborin per implantar  projectes pilot del SAID en aquests indrets.

La tercera moció socialista al ple proposa iniciar la revisió immediata de la norma insular que regula les places turístiques de l’illa per eliminar les places disponibles que encara es poden atorgar des del Consorci Bossa d’Allotjaments Turístics, apostar pel decreixement i el turisme de qualitat. La iniciativa insta a treballar per eradicar l’oferta d’allotjaments turístics il·legals de manera efectiva, després de 9 mesos d’inactivitat de l’equip de govern PPVOX. “No podem permetre que el sr. Galmés esperi que la sra. Prohens li dicti com ha de gestionar una competència que és del Consell de Mallorca com és l’ordenació turística, en el que suposa una nova mostra de la pèrdua de pes polític de la institució”.

Leave a Reply