Els socialistes de Felanitx, El Bloc i Unides Podem demanen solucions immediates per a garantir la salubritat de l’aigua i la reducció de fuites a la xarxa

Els tres partits de l’oposició exigeixen a l’equip de govern que doni compliment al Pla Hidrològic de les Illes Balears i garanteixi una correcta gestió i aprofitament d’aquest recurs escàs al municipi

Els socialistes de Felanitx, Bloc per Felanitx i Unides Podem han sol·licitat a l’equip de govern municipal que assumeixin un compromís ferm per a millorar la gestió de l’aigua al municipi i una solució immediata per a garantir els nivells òptims de salubritat que permetran que sigui apta per al consum humà.

“Exigim un compromís ferm per part de l’Ajuntament davant els nivells de nitrats que enregistren els subministraments d’aigua potable del municipi, que superen els màxims recomanats per les autoritats sanitàries; així com l’execució de plans i projectes que asseguren la reducció de fuites a la xarxa i, per consegüent, accions que garanteixen la sostenibilitat d’aquest recurs davant l’imminent canvi climàtic”, expressen.

Cal assenyalar que segons recull el SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum del Ministeri de Sanitat), Felanitx registra actualment un nivell de nitrats de 50,8 mg/l, quan el màxim permès per a consum humà no pot superar els 50 mg/l.

Per altra banda, els socialistes de Felanitx, El Bloc i UP consideren de màxima urgència també reduir les pèrdues de la xarxa de subministrament d’aigua potable del 37.50% que es va registrar el 2019, a un màxim del 20% exigit pel Pla Hidrològic de les Illes Balears per aquest 2021.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears també fixa que els ajuntaments hauran de tenir aprovat un pla de gestió sostenible abans del 20 de desembre de 2021, establint planificacions, previsions i objectius, com la reducció de les pèrdues de l’aigua a la xarxa.

Aquest pla de gestió sostenible ha d’incloure una diagnosi de l’estat de les xarxes i un estudi dels recursos disponibles. Els portaveus del PSIB-PSOE de Felanitx, El Bloc i Unides Podem, recorden que “no tenir aprovat aquest pla pot donar lloc a expedients que derivin en sancions econòmiques, mentre que no s’executin les actuacions oportunes per a aconseguir una gestió sostenible de l’aigua”.

Els representants dels grups a l’oposició assenyalen, per altra banda, que l’Ajuntament de Felanitx compta amb un superàvit de 5,4 M€, una partida amb la qual es pot fer front a les inversions necessàries per evitar les fuites a la xarxa d’aigua del municipi i donar compliment així al que estableix el Pla Hidrològic de les Balears.

A més d’això, recorden que el Ministeri de Transició Ecològica va crear una partida pressupostaria perquè les Illes Balears rebin 2,6 M€ de Fons Europeus per a inversions, a municipis de menys de 20.000 habitants, en els sistemes d’abastiment per a la millora de l’eficiència, reducció de pèrdues a les xarxes de distribució i a la reparació i millora de la captació, els dipòsits i instal·lacions de potabilització.

Els grups de l’oposició consideren que l’Ajuntament té els recursos necessaris per a tenir enllestit el Pla de gestió sostenible de l’aigua, d’acord amb el que s’estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears, abans del pròxim mes de desembre.

Així mateix, consideren que és urgent la intervenció en la xarxa d’aigua per a reduir fuites i garantir el subministrament d’aigua potable apta per al consum humà.

“Les obres per a reduir les pèrdues d’aigua són cares i molestes, perquè obliguen a aixecar carrers i a talls temporals del subministrament, però són en favor d’un benefici comú. No fer-les, suposaria seguir contribuint a fer mal bé un bé escàs, al mateix temps del cost econòmic que té per les arques municipals”, denuncien Xisco Duarte (portaveu PSOE) i Miquel Lluís Mestre (Bloc per Felanitx).

Leave a Reply