Els Socialistes de Llucmajor voten en contra dels pressuposts presentats per l’equip de govern (PP, PI, Cs, ASI i els 3 regidors no adscrits)

Jaume Oliver: “Són uns pressuposts amb una total falta de consciència amb la situació que viu el municipi dins l’àmbit social”

Els Socialistes de Llucmajor han votat en contra dels pressuposts presentats per l’equip de govern perquè “tenen una falta total de polítiques dins l’àmbit de les renovables, de polítiques actives d’ocupació i la deixadesa en les inversions tant necessàries en el nucli de S’Arenal i d’urbanitzacions fan que el nostre vot sigui totalment desfavorable” ha comentat el Secretari General dels Socialistes de Llucmajor, Jaume Oliver.

Oliver ha declarat que “volem denunciar la baixada en aquests pressuposts a la  meitat en ajudes socials juntament amb la mancança d’iniciatives en energies renovables i polítiques actives d’ocupació.  També hem volgut denunciar al plenari la total i absoluta falta de gestió l’any passat, aquesta manca de gestió fa que el consistori tingui més de 35 Milions d’Euros de romanent de tresoreria i ara ens volen fer creure que d’una vegada per totes es posaran a fer feina per assolir el que els hi demana la ciutadania. Cal recalcar que part d’aquest romanent prové de les ajudes al teixit empresarial i ajudes COVID no efectuades per manca de gestió i que sumen més de 2 Milions d’Euros”.

El Secretari General ha afegit que “ens volen tornar a vendre que es faran totes les inversions anunciades i pendents al municipi amb els romanents. L’any passat ja van fer el mateix i  la realitat és que seguim amb la famosa plaça taronja de S’Arenal aturada i sense previsions de continuar amb les obres, la promesa de reformar i construir aparcaments soterrats a la Plaça Major o el desenvolupament urbanístic del PAC de S’Arenal. Tampoc s’ha fet res de totes les iniciatives d’asfalts, voravies i enllumenat a les diferents urbanitzacions”.

Per últim, Jaume Oliver ha fet incís en què “la generació de 35 Milions d’Euros de tresoreria és un exemple clar d’inactivitat i no execució de les partides pressupostàries. Això, juntament amb les falses promeses que ja van fer dins la passada legislatura així com les que ara ens pretenen vendre, ha fet que votem en contra dels pressuposts. També cal recalcar que han eliminat dels pressuposts la partida destinada a pressuposts participatius, eliminant d’una manera fulminant la veu de la ciutadania dins els pressuposts”.

Leave a Reply