Els socialistes de Mallorca fixen que la generació d’oportunitats, l’economia circular i la defensa dels drets individuals i col·lectius han de ser els reptes per als pròxims anys a Mallorca

A més, la Federació Socialista de Mallorca ha acordat la creació d’un grup de suport de l’àrea metropolitana i una proposta de resolució de les Joventuts Socialistes de Mallorca vinculada a la mobilitat

La Federació Socialista de Mallorca ha convocat aquest dimecres la seva comissió executiva per presentar els quatre eixos per als pròxims anys a Mallorca així com aprovar un acord per a la constitució del grup de suport de l’àrea metropolitana i una proposta de resolució de les Joventuts Socialistes de Mallorca vinculada a la mobilitat.

La secretària general de l’FSM, Catalina Cladera ha exposat els quatre eixos amb els que es treballaran per als pròxims anys a Mallorca. El primer és la generació d’oportunitats i la reducció de les desigualtats socials. “Hem de restablir l’equilibri econòmic i definir els principis per a una economia justa que tingui com a objectiu principal el benestar i la sostenibilitat de la societat” ha declarat Cladera.

El segon eix presentat a l’executiva és el pas d’una economia lineal a una economia circular. Catalina Cladera ha explicat que “l’economia circular és aquella en què el valor dels productes, els materials i els recursos es mantenen a l’economia durant el major temps possible, i en què es redueix al mínim la generació de residus, cosa que constitueix a assolir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús dels recursos i competitiva”.

El tercer eix que s’ha exposat avui a l’executiva de l’FSM és garantir els drets individuals de les persones. “Per aconseguir una societat més justa i igualitària, el paper fonamental dels poders públics és el d’ampliar i garantir els drets bàsics individuals de les seves ciutadanes i els seus ciutadans. Especialment , dels individus i els col·lectius més vulnerables de la societat” ha comentat la secretària general dels socialistes de Mallorca.

Per últim, al quart eix s’estableix la defensa dels drets col·lectius com a societat. Catalina Cladera ha fet incís en que “les societats avançades i modernes es caracteritzen per la protecció dels drets individuals i per la defensa dels drets col·lectius. Més enllà de la gestió responsable dels recursos, els ciutadans i les ciutadanes tenim dret a gaudir del territori, l’urbanisme i participar en les polítiques públiques”.

Acord per a la creació del grup de suport  de l’àrea metropolitana

Un altre aspecte que s’ha tractat a la comissió executiva de l’FSM és l’acord per a la constitució del grup de suport i assessorament de l’àrea metropolitana de Mallorca. Aquesta àrea metropolitana la conformen els municipis de Calvià, Palma, Llucmajor i Marratxí.

Catalina Cladera ha declarat que l’objectiu d’aquest grup és “situar les necessitats ciutadanes en el centre de totes les polítiques i prendre acords, estratègies i accions d’àmbit supramunicipal amb una mirada metropolitana  que ens permeti avançar més enllà de les fronteres dels termes municipals”.

Proposta de resolució de les Joventuts Socialistes de Mallorca vinculada a la mobilitat 

Les Joventuts Socialistes de Mallorca han presentat a l’executiva de l’FSM una proposta de resolució vinculada a la mobilitat. La secretària general de les JSM, Maria Bel Llinàs ha comentat “reclamem als SFM que retardin la sortida del darrer tren. A més, que es continuï treballant en la integració tarifària, amb Palma i la resta de l’illa”.

Llinàs ha afegit que “cal seguir treballant en ampliar la xarxa ferroviària de Mallorca. També demanem que les Competències de Transport terrestre siguin transferides al Consell de Mallorca, així com a la resta d’illes”. Per la seva banda, Catalina Cladera ha agraït “l’esforç i la iniciativa” de les JSM per presentar aquesta proposta de resolució.

 

Leave a Reply