Els Socialistes de Mallorca reafirmen el suport a les mesures per controlar la pandèmia i afavorir una obertura com a destinació segura

L’Executiva dels Socialistes de Mallorca ha aprovat dues resolucions per donar suport a les ajudes destinades als sectors més afectats per les restriccions contra la pandèmia i per rebutjar les posicions que fomenten l’odi i la confrontació política

Els Socialistes de Mallorca han reunit avui la Comissió Executiva, de forma semipresencial, per analitzar la situació política actual i han aprovat dues resolucions, una relativa al suport a les ajudes destinades als sectors productius més afectats per les restriccions contra la pandèmia; i una altra de rebuig de les posicions que fomenten l’odi i la confrontació política i de suport als valors democràtics.

A la Comissió han assistit de forma presencial Mercedes Garrido, secretària general dels Socialistes de Mallorca; Miquel Àngel Coll, secretari d’organització, i Juli Dalmau, secretari de política municipal.

Els Socialistes de Mallorca han destacat que s’està fent un esforç molt important en l’àmbit social i des de les administracions per fer front a la COVID-19 i han assenyalat que ja estam molt a prop de superar les conseqüències més negatives de la pandèmia.

La Federació Socialista de Mallorca ha donat suport a la desescalada lenta plantejada pel Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de salvar vides i garantir l’inici de la temporada turística aquest estiu.

L’Executiva de la FSM ha manifestat el seu suport a les mesures aprovades pel Govern de les Illes Balears per mantenir controlada la pandèmia i afavorir una obertura com a destinació segura per part dels mercats emissors.

Mesures que han estat totalment necessàries i que sempre han vengut acompanyades d’ajudes econòmiques per a famílies, empresaris i autònoms.

En aquest sentit, els i les socialistes de Mallorca han manifestat tot el seu suport al Decret aprovat pel Govern de l’Estat que preveu una aportació d’11.000 milions, 7.000 en ajuts directes, dels quals 855 milions seran destinats a la nostra Comunitat Autònoma per protegir els sectors productius més perjudicats per la pandèmia.

Per altra banda, des de l’Executiva de la FSM també s’ha volgut manifestar la condemna més absoluta a qualsevol expressió o acte violent contra les institucions, partits polítics o representants públics.

Els socialistes de Mallorca rebutgen les posicions extremistes que només fomenten idees d’odi i confrontació, i que s’aparten dels valors de la tolerància i el respecte en els que es basa la nostra convivència.

I en aquest sentit, constaten la tasca portada a terme pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, i els ajuntaments socialistes en favor de la igualtat entre homes i dones, la recuperació de la memòria democràtica, o la lluita contra el canvi climàtic.

Per tot això, l’Executiva de la FSM insta el Govern de les Illes Balears, al Govern de l’Estat i a les institucions europees a aprofundir en el diàleg que promou la consciència social i a impulsar el respecte relatiu els valors fundadors del nostre sistema democràtic, l’enfortiment de les seves institucions, i la protecció dels drets socials de la ciutadania.

Leave a Reply