Els socialistes de Santa Margalida presenten una moció per formar un comissió municipal encarregada de redactar uns estatuts de les festes de la Beata

El portaveu del Grup Municipal Socialista, Xisco Bergas, ha explicat que “pensam que és l’obligació d’aquest Ajuntament fomentar i preservar la festa, escoltant a les parts i sempre amb el consens dels organitzadors, col·lectius implicats i la societat civil”

L’Agrupació Socialista de Santa Margalida presentarà una moció al proper ple del dijous 28 de setembre per formar una comissió municipal encarregada de redactar uns estatuts de les festes de la Beata.

El portaveu del Grup Municipal Socialista, Xisco Bergas, ha explicat que “pensam que és l’obligació d’aquest Ajuntament fomentar i preservar la festa, escoltant a les parts i sempre amb el consens dels organitzadors, col·lectius implicats i la societat civil, decidint aquells aspectes que consideram centrals i volem conservar talment i quins són aquells altres que poden estar sotmesos a canvis”.

A més, ha afegit que “la Beata també és el resultat de l’evolució i el pas del temps, cosa que ha duit nous elements i noves tradicions, però consideram que també s’ha de posar certes limitacions a aquesta evolució a fi de no desfigurar la festa. Sempre amb la finalitat de preservar i millorar la processó de la Beata com a element central del poble de Santa Margalida”.

Per això, des de l’Agrupació Socialista de Santa Margalida proposen la “creació d’una comissió municipal formada per regidors/es de tots els grups municipals del consistori, membres dels diferents grups organitzadors i col·lectius implicats en la processó, societat civil i investigadors locals de la processó de prestigi amb la finalitat de posar en marxa la redacció d’uns estatuts de les festes de la Beata”. A més, volen que aquesta comissió es conformi i es posi en marxa abans de finals d’any.

Leave a Reply