La Comissió Política sobre l’explotació sexual infantil aprova el seu dictamen

L’informe presentat pels membres de la Comissió conclou que la detecció i seguiment d’aquests casos forma part de la funció dels equips tècnics i no pot determinar-se una responsabilitat política

Els membres de la Comissió Política sobre explotació sexual infantil han presentat l’informe de conclusions emès després d’acabar el procés d’avaluació i investigació que varen iniciar a principis d’any.

El dictamen ha estat aprovat per unanimitat per tots els grups polítics que formen part de la comissió -PSIB-PSOE, Unides Podem, MÉS per Mallorca, El Pi i Ciutadans- i, el pròxim dilluns, es presentarà al Consell Rector de l’IMAS per a ser debatut i votat abans de la seva aprovació definitiva.

El dictamen conclou que la detecció i seguiment d’aquests casos forma part de la funció dels equips tècnics i no pot determinar-se una responsabilitat política directa, ja que els responsables polítics no tenen accés als expedients.

A més d’incloure declaracions fetes pels tècnics de l’àmbit de la infància i família i dels responsables polítics, l’informe evidencia la necessitat de sensibilitzar la societat davant una problemàtica molt complexa que ens afecta a tots i totes i a la qual cal donar-li una major visibilitat.

La Comissió entén que la tasca política és no contribuir a generar discursos que ataquin a les institucions i estigmatitzin les víctimes i el sistema de protecció, fet que s’ha vist agreujat per l’extrema confrontació política arran d’aquest tema.

El document constata així mateix, que des que hi ha protocols, l’any 2018, i instruccions, des de 2017, es detecten casos i que resulta fonamental la coordinació entre cossos i forces de seguretat, Fiscalia i el sistema de protecció i reforma per a protegir a les víctimes d’abús.

Cal recordar que la Comissió Política s’aprova el 30 de novembre de 2020 al Consell Rector de l’IMAS (on estan presents tots els partits polítics amb representació al Consell de Mallorca) i va quedar constituïda dia 13 de gener de 2021 amb la finalitat d’obrir un espai de debat i d’informació política per analitzar les decisions polítiques preses en diferents legislatures amb relació a la detecció i la intervenció davant la problemàtica de l’explotació sexual infantil a Mallorca.

Aquesta comissió ha estat integrada per un representant de cadascun dels partits que conformen el Consell Rector de l’IMAS excepte PP i VOX, que no han assistit a cap sessió.

Concretament, han format part de la comissió Antoni Amengual (El Pi), Osvaldo Cifre (Ciutadans), Aurora Ribot (Unides Podem), Guillem Balboa (MÉS per Mallorca) i Lorena Oliver (PSIB-PSOE). Jaume Tortella, vicepresident de l’IMAS, ha presidit la comissió i Magdalena Gelabert, com suplent.

S’han celebrat dotze sessions en les quals han participat vuit tècnics i professionals de l’àmbit d’infància i família i les persones que n’han ocupat càrrecs polítics de responsabilitat des de l’any 2007 (directors insulars, vicepresidents i presidents de l’IMAS).

Lorena Oliver, representant del grup socialista a la Comissió, ha destacat la feina feta a través de la Comissió “s’han investigat i avaluat els fets i les polítiques desenvolupades durant diverses legislatures, amb total transparència i amb totes les garanties. I s’ha posat de manifest que és fonamental fer feina de forma coordinada per a lluitar contra una problemàtica tan complexa”.

Oliver ha destacat també la importància de donar visibilitat a aquesta realitat, que afecta a tota la societat, no només a aquesta comunitat autònoma, ni tan sols als centres tutelats. “És vital generar una major sensibilitat i abordar l’atenció als menors des d’una perspectiva més global, per part de tothom”.

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell i representant dels ecosobiranistes a la comissió, Guillem Balboa, ha agraït la feina de tothom que ha participat en la comissió. Així mateix, ha plantejat que “la ciutadania ens demanava una revisió del que s’ha fet fins ara, i a això ens hem dedicat”. “Les conclusions són que l’explotació de menors és un fet d’extrema gravetat del qual es té constància des de fa dècades, però que el Consell combat de manera sistemàtica des del 2015, fent una tasca important de detecció i de prevenció”.

Per part seva, el conseller de Ciutadans Osvaldo Cifre, que ha representat a la formació taronja a la Comissió, ha subratllat que “la nostra obligació ara és la de continuar treballant i aprovar les propostes de millores que els tècnics considerin necessàries, perquè l’objectiu últim és evitar que els casos d’abusos i explotació de menors tornin a produir-se”.

La representant del grup Unidas Podemos a la Comissió, Aurora Ribot: “ha quedat demostrat que hi va haver un abans i un després el 2015, ja que es posaren en marxa protocols i instruccions que varen permetre la detecció dels casos i fer aflorar una dura realitat que ja passava durant les darreres legislatures, malgrat que no s’havia fet absolutament res fins al moment. Durant totes aquestes compareixences va quedar palès la deixadesa dels polítics que van gestionar l’IMAS el període 2011 – 2015, una legislatura marcada per les retallades de tots els serveis públics i l’acomiadament de molts treballadors públics. És per això que volem incidir que, per primera vegada, al començament de la passada legislatura, hi va haver voluntat política real i capacitat tècnica dels dirigents polítics per abordar l’explotació sexual infantil i començar a posar solucions damunt de la taula tenint en compte totes les variables que afecten aquesta desgràcia”.

El conseller d’El Pi, Antoni Amengual, ha deixat clar que “es tracta de casos aïllats I que no s’han evidenciat responsabilitats polítiques tot i que s’ha acreditat que a la passada legislatura en alguns casos hi va haver deixadesa per part del departament de menors. Si la institució hagués accedit a crear una comissió d’investigació el primer dia, s’hauria evitat el show mediàtic d’alguns inconscients, amb els menors no s’ha de fer política”.

Leave a Reply