L’agrupació socialista de Sóller reclama a l’equip de govern una solució urgent per als espais de l’Escola de Música i l’Escola d’Adults del municipi

Els i les Socialistes de Sóller demanen a l’Ajuntament una major implicació en la gestió de l’edifici de Ses Escolàpies

El regidor socialista de Sóller, Jaume Mateu i la regidora Maria Creu Enseñat han fet una visita al casal de ses Escolàpies acompanyats pel regidor d’Urbanisme, Patrimoni i Obres, Jaume Bestard, per comprovar l’estat de l’edifici municipal.

“Hem pogut comprovar com l’edifici necessita una bona reforma, amb zones que es troben en tan mal estat que han hagut de ser intervingudes d’urgència. El trespol del segon pis, que ha patit diversos esfondraments, n’és un exemple, com també les nombroses humitats i mal estat de portes, finestres i persianes”, assenyalen.

Mateu i Enseñat destaquen que “encara que s’han anat millorant algunes petites coses com l’espai de l’arxiu municipal, en altres parts l’estat de l’edifici és molt lamentable”.

Els regidors socialistes manifesten la seva preocupació, especialment per l’estat en el qual es troben els espais on s’ubiquen les sales de l’Escola de Música, així com tot l’espai destinat a l’Escola d’Adults, “que ara s’ha hagut de traslladar precisament pel risc d’esfondrament que presenta part del trespol”, declaren.

Per això, reclamen a l’Ajuntament que doni una solució de forma urgent per a posar en marxa un projecte complet i integral de tot l’edifici, “i que destini la partida pressupostaria suficient, en els propers pressupostos municipals, per tal que es pugui dur a terme aquest projecte”, afegeixen.

El PSIB-PSOE de Sóller defensa que l’edifici de ses Escolàpies “ha de ser referent com a espai cultural i casal que acull nombroses entitats i associacions del nostre poble, i com a tal ha d’estar en condicions adequades i dignes. Però de moment, veiem que les inversions se’n van cap a altres espais o entitats.

“És per això -conclouen- que reclamem a l’equip de govern una solució urgent a aquesta situació, sobretot per als espais de l’escola de música i l’escola d’adults, que ha de passar per tenir un projecte complet i integral que pugui anar executant-se, encara que sigui per fases”.

Leave a Reply