L’Ajuntament de Maria ha estat requerit dues vegades pels jutjats per entregar l’expedient al qual fa referència la demanda del Grup Municipal Socialista

Ara, l’Ajuntament de Maria, format pel PP i X Maria, ha d’identificar el responsable de remetre la documentació i s’enfronta a una multa coercitiva d’entre 300 i 1200 € cada 20 dies si no presenta l’expedient requerit

El jutjat Contenciós – Administratiu nº1 de Palma ha remès un ofici a l’Ajuntament de Maria de la Salut requerint que s’identifiqui a la persona o persones responsables de la no entrega de la documentació sol·licitada pel mateix jutjat i  procedeix a la imposició d’una multa coercitiva que serà d’entre 300 i 1200 euros i serà reiterada cada 20 dies fins que es presenti la documentació.

El portaveu socialista de Maria de la Salut, Rafel Aulet ha manifestat que “aquest ofici que ha enviat el jutjat és una mostra més de la falta de voluntat de l’equip de govern de facilitar l’accés a la informació. S’omplen la boca de bones intencions, però acaben duent a terme actituds pròpies d’un cacic. Haurien de fer pagar la multa a l’equip de govern”.

Aulet ha afegit que “és un bon moment per recordar que l’actual equip de govern, PP i X Maria, van entrar després d’una moció de censura al·legant falta de transparència dels que governaven”.

Els fets van començar entre el desembre de 2020 i l’abril de 2021 quan, en l’exercici del seu dret en la fiscalització de l’equip de govern, el portaveu del Grup Municipal Socialista, Rafel Aulet, va fer una sèrie de registres d’entrada a l’Ajuntament de Maria demanant documentació i preguntes escrites a les quals l’Ajuntament no va contestar. Aquestes peticions feien referència  a Punts de Subministrament que han canviat de companyia, contractació de subministrament elèctric, tala d’arbres en via pública, fitxa tècnica dels herbicides utilitzats en via pública, etcètera.

Fruit de la demanda interposada pels socialistes el 16 de juny de 2021, el 28 de juny el jutjat va requerir per primera vegada la documentació a l’Ajuntament, donant-li un termini de 20 dies per contestar i no ho van fer. El de 10 de novembre 2021 el jutjat va enviar un segon requeriment a l’Ajuntament perquè enviessin la documentació i tampoc van contestar. Dia 1 de febrer de 2022 l’advocada dels socialistes de Maria de la Salut va presentar un escrit reclamant impuls processal davant la passivitat demostrada per l’Ajuntament.

Cal destacar que encara es continuen fent registres d’entrada demanant documentació i preguntes escrites que moltes d’elles queden sense contestar i que, segons l’article 72 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, tenen l’obligació de contestar en 5 dies hàbils per tal de poder exercir el dret de fiscalització de l’acció de govern.

Leave a Reply