L’IMAS es torba més d’un any en anunciar les mateixes ajudes per a l’adaptació dels centres assistencials 0-3 anys a Mallorca aprovades la passada legislatura.

Es tracta de les ajudes per adaptar els centres d’atenció infantil, de caràcter assistencial, de 0 a 3 anys al reglament, que es va aprovar de manera definitiva l’abril de 2023, durant la passada legislatura. “Aquestes ajudes arriben tard i demostren un altre pic l’absència de projecte propi del president de l’IMAS Guillermo Sánchez”, ha afirmat la consellera socialista Sofia Alonso.

Les ajudes als centres assistencials del 0-3 anys que ha anunciat l’IMAS per facilitar l’adaptació a la nova normativa arriba “tard i malament”, segons ha afirmat la consellera socialista Sofia Alonso. Aquesta ajuda era molt esperada pel sector, ja que es va consensuar com a un complement a l’aprovació definitiva del reglament d’aquesta casta de centres, que es va dur a terme durant tota la passada legislatura, i que a més, ja figurava en els pressuposts inicials de l’IMAS de l’any 2023.

Les ajudes arriben tard, perquè la quantitat que ara compromet l’IMAS ja va preveure l’anterior equip de govern, un fet que per la consellera socialista demostra que “una vegada més l’equip de govern PPVox al Consell va a remolc, i es limita a executar les polítiques socials que els socialistes vàrem prioritzar. No tenen un projecte propi”

L’anunci d’ara de l’IMAS es correspon en l’aplicació d’aquell compromís, que es va referendar en un acord de ple del Consell d’abril de 2023. Per això, Alonso creu que “anunciar les ajudes 1 any després és arribar tard i no estar al costat del sector”. Un sector que te necessitat de rebre ajudes econòmiques per adaptar-se i poder complir el reglament.

La nova norma també suposa el registre i l’autorització dels centres que exerceixen aquesta guarda dels infants 0-3 anys, una feina que ha de regular l’IMAS, però que per Alonso, no ha “preocupat en excés a Guillermo Sánchez, vist que a dia d’avui només set centres han cobert el tràmit”.

I el que és més greu, no estan prioritzant accions en una etapa evolutiva com és l’etapa 0 a 3 anys, atès que incentivar les adaptacions i millores dels centres i fer complir el reglament és garantir el benestar, la qualitat en l’atenció, així com l’adequació dels espais pels infants que necessiten d’aquest servei, que és una alternativa, mentre no es reforci amb més places la xarxa educativa.

Una vegada més, l’actual govern no veu la importància de les polítiques socials, de les polítiques en aquest cas pels infants i les famílies que són usuàries dels centres assistencials 0 a 3 anys.

La convocatòria de l’IMAS també contempla la possibilitat que els centres que no compleixin les especificacions mínimes del reglament de centres de 0-3 anys a Mallorca a nivell arquitectònic puguin canviar-se d’ubicació, un fet que obre la porta a l’incompliment de la LOMLOE, per que es pot considerar a tots els efectes la construcció d’un nou centre, un fet que la llei educativa prohibeix de manera molt clara en el seu articulat, per que tots els centres de nova construcció han de ser de caràcter educatiu, per tal de millorar la xarxa educativa 0 a 3 anys, i aconseguir que sigui un cicle educatiu més igual per a tots els nins i les nines.

 

Leave a Reply