Aprovada per unanimitat una iniciativa dels Socialistes de Maria de la Salut que suposarà una bonificació perquè les famílies nombroses i monoparentals puguin accedir, entre altres, a l’Escoleta d’Estiu el 2023

L’Agrupació Socialista de Maria ha incidit que amb l’aprovació d’aquesta moció es podran bonificar, entre d’altres, els preus de l’Escoleta d’Estiu i de les instal·lacions municipals

L’Agrupació Socialista de Maria de la Salut ha aprovat per unanimitat una moció al Ple de l’Ajuntament de Maria amb l’objectiu que  les famílies nombroses i monoparentals puguin obtenir una bonificació a totes les ordenances municipals i puguin accedir, entre altres, a l’Escoleta d’Estiu. Aquesta proposta es començarà a aplicar a partir de l’any 2023.

D’aquesta manera, la iniciativa insta a l’Ajuntament de Maria de la Salut a dur a terme un estudi tècnic i econòmic i l’aprovació al ple de la corresponent ordenança reguladora de la taxa del preu públic de l’escola d’estiu del municipi, amb les bonificacions previstes per les famílies monoparentals i nombroses.

En la moció també es sol·licita a l’Ajuntament de Maria de la Salut a realitzar un estudi de totes les ordenances de preu públic de l’Ajuntament, per tal de bonificar, si fos els cas a les famílies monoparentals nombroses, en el any en curs.

La iniciativa socialista també demana a l’Ajuntament de Maria de la Salut que es faci una campanya informativa i de publicitat amb les modificacions establertes.

Finalment, cal recordar que l’Ajuntament, ja aprovà, fa un any un manifest on es demanava al Govern de les Illes Balears es dones el mateix tracte a les famílies monoparentals que a les nombroses.

Leave a Reply