Els Socialistes de Sóller lamenten que l’equip de govern rebutgi una proposta per a la millora i el bon manteniment de les infraestructures al municipi

L’Agrupació Socialista de Sóller ha incidit que l’Ajuntament no ha aprofitat, en aquests darrers dos anys, la seva capacitat inversora per donar un vertader impuls cap a la qualitat i la millora de les instal·lacions

L’Agrupació Socialista de Sóller va presentar  una moció al Ple de l’Ajuntament de Sóller que fou rebutjada per l’equip de govern (Partit Popular, PI i un regidor no adscrit). Aquesta tenia com a objectiu fer diverses propostes per millorar i el bon manteniment de les infraestructures al municipi, després que aquests dos darrers anys, l’Ajuntament no hagi aprofitat la seva capacitat inversora per millorar la qualitat de les instal·lacions municipals.

Els Socialistes de Sóller remarquen en la seva moció la necessitat de treballar amb constància i mantenint el ritme d’inversions durant diversos anys, a la fi que les tasques de renovació d’instal·lacions que es vagin fent es puguin mantenir correctament. Lamenten com, a poc a poc, moltes inversions que varen dur esforç s’han anat tudant per la manca de manteniment adequat per part de l’Ajuntament.

D’aquesta manera, la iniciativa instava a l’equip de govern municipal a fer una revisió de totes les instal·lacions esportives del municipi per a conèixer amb detall el seu estat en un termini màxim de 3 mesos.

En la moció també s’instà a l’equip de govern municipal a realitzar un pla d’inversions ben dotat i amb un calendari d’execució detallat a fi de millorar de forma significativa l’estat de les instal·lacions esportives al nostre municipi.

La iniciativa socialista també sol·licitava al Ple de l’Ajuntament de Sóller a adquirir el compromís a fer un seguiment d’aquest Pla d’Inversions a través de la pertinent comissió on hi siguin representats tots els clubs i entitats esportives, així com representants de tots els grups polítics municipals per tal d’avaluar de forma conjunta el compliment d’aquest pla d’inversions i a actualitzar-lo, si escau, amb noves actuacions.

Leave a Reply