Cladera: “Deman al sr. Galmés que rectifiqui la seva postura sobre l’eliminació del BUS VAO i la limitació a 80 km/h, després de conèixer les bones dades de la DGT sobre el seu funcionament en 2022”

L’informe de dades de trànsit en els trams de l’entrada a Palma per l’autopista de Llevant i a la Via de Cintura de Palma demostren l’eficàcia de les mesures posades en marxa pel Consell de Mallorca durant la passada legislatura, tant pel que fa a la fluïdesa de la circulació, com per la baixada de la sinistralitat

La portaveu del Grup de Consellers Socialistes al Consell de Malorca, Catalina Cladera, ha demanat al president de la institució insular, Llorenç Galmés, que “rectifiqui la seva postura sobre l’eliminació del carril BUS VAO i la limitació a 80 km/h a la Via de Cintura de Palma”, ara que ja ha conegut de primera ma els informes de circulació en ambdós trams que ha realitzat la Direcció General de Trànsit pel que fa a 2022, després de la seva trobada d’aquest matí amb la Delegada del Govern a les Illes Balears, Aina Calvo.

Segons dades de la DGT, la velocitat mitjana dels vehicles que han entrat a Palma durant 2022 ha estat superior als vehicles que surten, en el sentit de la marxa en direcció a l’Aeroport que no compta amb cap carril per a vehicles d’alta ocupació. A més les dades confirmen que dins del carril VAO els vehicles que hi ha circulat ho han fet a una velocitat superior en prop d’un 15% en respecte a la resta del trànsit, un fet que justifica la funció del carril d’afavorir el pas a aquells vehicles que hi circulen.

Les dades oficials recollides per la DGT en 2022 també han registrat una baixada de la sinistralitat, pel que fa als accidents lleus i greus amb víctimes a la Via de Cintura de Palma, en referència a 2019, darrer any amb un trànsit homologable previ a la pandèmia.

Cladera ha recordat que quan durant la passada legislatura Consell de Mallorca va reclamar l’adopció d’aquestes dues mesures a la xarxa viària de l’entorn de Palma, es va fer en base a informes tècnics que van avalar les decisions que posteriorment va acabar prenent la DGT. “A qui pensa el sr. Galmés encarregar ara aquests informes en sentit contrari per justificar la reversió de les mesures”, s’ha preguntat la portaveu socialista.

Cladera ha defensat que tant el carril per a vehicles amb alta ocupació com la reducció del límit màxim de velocitat a la Via de Cintura “no poden resoldre per si soles tots els problemes de mobilitat a l’entorn de Palma”, però es tracta de “mesures modernes que es prenen a la totalitat de capitals del nostre entorn”, que permeten una millor convivència amb el trànsit rodat, mentre que es redueixen les externalitats causades a les persones de l’entorn com el renou i la contaminació, o el foment del transport públic.

Leave a Reply