El Consell de Mallorca PPVOX hauria consentit el funcionament de l’agroturisme il·legal del militant del PP a Andratx.

El Grup Socialista al Consell de Mallorca ha presentat una bateria de preguntes per conèixer la informació que obra en els registres turístics sobre l’Agroturisme Sa Vinya, d’Andratx, establiment d’allotjament turístic que pertany a una societat relacionada amb Jaume Porsell, ex batle i ex regidor del PP a Andratx i actual alt càrrec del Govern. El Grup Socialista d’Andratx també ha sol·licitat a l’Ajuntament l’expedient de resolució d’infraccions urbanístiques i la llicència d’activitat de l’agroturisme.

Davant de les informacions que posen al descobert que un establiment d’allotjament turístic d’Andratx, vinculat a l’ex batle i ex regidor de l’Ajuntament de la localitat, Jaume Porsell, hauria funcionat sense tenir les autoritzacions pertinents ni estar donat d’alta al registre d’establiments turístics de Mallorca, el Grup Socialista ha demanat tota la informació al voltant d’aquest establiment que pugui obrar en poder del departament de Turisme del Consell.

En concret es demana la còpia de la declaració responsable d’inici d’activitat (DRIAT) de l’Agroturisme sa Vinya, explotat per la mercantil Sa Vinya d’en Palou SL, el nombre i el tipus d’inspeccions realitzades pel servei responsable d’Ordenació Turística del Consell, adjuntant acta d’inspecció, si s’ha detectat qualsevol irregularitat, i si és el cas, s’ha iniciat procediment sancionador. En cas contrari, també és demana quina és la previsió per a la realització de la visita dels inspectors del Consell per aixecar acta de les presumibles irregularitats de l’establiment.

“És una situació que serveix d’exemple perfecte del desastre de gestió de Galmés PPVOX al Consell”, ha remarcat la portaveu socialista Catalina Cladera. “Volem saber tota la informació possible del tema, però seria gravíssim que un establiment relacionat amb un militant del PP i director general del Govern de Prohens hagués tingut un tracte preferencial al Consell amb un negoci de la seva propietat. Cladera ha instat al Consell a “aclarir la situació sobre aquest agroturisme”.

En tot cas, el col·lapse de la inspecció turística del Consell queda demostrat en aquest cas, per la qual cosa “es demostra que el Pla de xoc contra l’allotjament turístic il·legal de Galmés i Marcial Rodríguez no és més que una excusa per fer el clientelisme que sempre ha caracteritzat al PP quan ha governat”.

El PSIB exigeix informació sobre les llicències urbanístiques de l’establiment a l’Ajuntament d’Andratx.

Paral·lelament a les accions iniciades al Consell de Mallorca, el Grup Municipal a Andratx també ha plantejat demandes d’informació dirigides a conèixer fins a quin punt l’Ajuntament ha estat conscient de les suposades il·legalitats comeses per l’establiment turístic relacionat amb Porsell. El portaveu municipal, Antoni Mir, creu necessari saber com es va resoldre el procediment d’infracció urbanística que pesava sobre les obres de reforma de l’agroturisme, un expedient que es va tramitar només uns mesos després de la moció de censura que va portar a la regidora del PP Estefanía Gonzalvo a la batlia, a finals de la passada legislatura, quan a més Porsell fou anomenat tinent de batle.

“Hi ha massa coses que s’han d’aclarir en aquest tema, per que a Andratx tothom es fa les mateixes preguntes”, ha dit Mir. Els socialistes del municipi també han reclamat que es faci pública la llicència municipal de l’establiment cas que en tingui, ja que des de la seva inauguració, a finals de l’any passat, permet concertar-hi reserves. Un acte d’inauguració en el qual consten registres gràfics de la presència de la presidenta del Govern, Marga Prohens, i de la batlessa d’Andratx, Estefania Gonzalvo. Es dona la circumstància que al casc urbà d’Andratx es poden trobar diversos senyalitzadors en els creuers dels carrers que dirigeixen cap a aquest agroturisme.

Leave a Reply