El Grup Socialista del Consell de Mallorca valora l’aprovació dels Pressuposts de 2022 perquè “demostren l’aposta clara per garantir un futur més sostenible econòmica, social i mediambientalment”

El portaveu Andreu Alcover assenyala que la institució insular disposarà de més recursos que mai per fer front a la consolidació de la recuperació econòmica i abordar els reptes de futur de Mallorca

Avui s’han aprovat els pressuposts del Consell de Mallorca per a 2022, una fita que el portaveu del Grup Socialista, Andreu Alcover, qualifica d’històrica tenint en compte que la institució insular disposarà de més recursos que mai per fer front a la consolidació de la recuperació econòmica i abordar els reptes de futur de Mallorca.

“Els pressuposts de 2022 del Consell de Mallorca suposen una gran notícia per a Mallorca, ja que permetran seguir donant sortida a la crisi, consolidant la recuperació econòmica i social, fomentant el creixement sostenible a l’illa i blindant l’estat de benestar”, expressa.

Alcover destaca que el pressupost consolidat del Consell de Mallorca per a 2022 puja a 520 milions d’euros, “dels quals 304 van a polítiques socials, 122 a polítiques econòmiques i 46 a polítiques mediambientals, les tres potes sobre les quals se sustenta el present i el futur de la nostra illa”.

Entre altres qüestions, el portaveu del grup socialista del Consell realça l’increment del pressupost de l’IMAS un 7,8% respecte de 2021, “la qual cosa evidencia la importància dels serveis socials que presta aquesta institució”.

També destaca l’augment de les transferències als ajuntaments de Mallorca per a inversions, amb més de 50 milions d’euros i les partides destinades a mobilitat i infraestructures que suposen 95 M€.

Andreu Alcover aclareix que “atesa la futura incorporació de romanents així com la participació en els fons europeus, juntament amb la participació en el nou factor d’insularitat, possibilitarà sumar a aquesta quantitat al voltant de 80 milions d’euros més. Amb la qual cosa disposarem d’un pressupost de més de 600 M€”.

“A més d’aquestes dades, de per si positives -afegeix-, aquests dies ens hem assabentat del compromís, per part del Govern de les Illes Balears de transferir 16,5 milions d’euros per finançar les anomenades “bestretes”, en aplicació del protocol signat en 2018 i en una mostra inequívoca del compromís del Govern amb el Consell i de la voluntat del compliment dels compromisos adquirits”, destaca.

Per altra banda, el portaveu remarca que “aquests pressuposts no incrementen la pressió fiscal, es fan des d’una institució absolutament sanejada, ja que el Consell de Mallorca avui dia no té deute i liquida els seus pressuposts amb superàvit, i en el marc d’unes previsions macroeconòmiques que gairebé tripliquen les de la zona euro i dupliquen les de l’Estat Espanyol”.

En definitiva, “uns pressuposts adequats per continuar donant resposta a les necessitats actuals dels mallorquins i mallorquines; adequats per continuar construint la Mallorca que volem, que demostren que el Consell és una institució útil i fort reforçant serveis públics i el paper dels municipis”, conclou.

Leave a Reply