Els Socialistes de Manacor aconsegueixen l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi després de trenta anys d’intents fallits

La regidora d’Urbanisme i secretària general dels Socialistes de Manacor, Núria Hinojosa, destaca la fita històrica que permetrà disposar, entre altres coses, d’un nou PAC, una nova escola, l’ampliació dels jutjats i nous equipaments públics en totes les localitats costaneres del municipi

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca ha aprovat avui el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Manacor, una normativa que suposa assolir una fita històrica per al municipi gràcies a la feina i el compromís de la regidora d’Urbanisme Núria Hinojosa, secretària general dels Socialistes de Manacor.

Cal recordar que, fins ara, Manacor tenia una normativa urbanística obsoleta, unes Normes Subsidiàries aprovades l’any 1980 que seguien un model territorial expansionista típic dels anys setanta i vuitanta.

Tal com explica Hinojosa, el Pla General d’Ordenació Urbana que avui s’aprova en el Consell s’adapta a la realitat actual del municipi i a tota la normativa en matèria de sòl rústic, d’agricultura, medi ambient, de costes, patrimoni i recursos hídrics, i a més a més, marca les bases del que s’ha de fer en els vuit anys vinents.

“És una fita històrica i estam molts satisfets d’haver-ho aconseguit. Hi ha hagut fins a quatre intents fallits al llarg dels darrers trenta anys i aquesta darrera vegada s’ha aconseguit amb un document que cerca l’interès general i que permetrà disposar d’espais per escoles, centres de salut, zones verdes i altres equipaments per serveis públics que serà beneficiosos per als ciutadans i ciutadanes de Manacor”, expressa Núria Hinojosa.

Concretament, el PGOU de Manacor preveu, entre altres actuacions, la construcció d’un nou

PAC a Manacor; una escola en Porto Cristo; la unificació i ampliació dels jutjats (passant de 7 a 14 jutjats); l’ampliació de la depuradora; dos grans parcs verds (a Fartàritx i a Via Majòrica); dotació de sòl industrial; la reforma integral del Parc de Bombers; creació d’un espai verd per protegir la Cova d’en Bessó; la incorporació Cales de Mallorca al planejament; obertura de nous carrers necessaris; nous equipaments públics a Cales de Mallorca, Cala Murada, Cala Anguila, Cala Mandia i s’Estany den Mas, i una major protecció del patrimoni històric del municipi.

“Executar un Pla General implica molta feina, molts de recursos i també una planificació que s’allargarà molt més enllà d’aquest mandat i que garantirà un creixement sostenible des del punt de vista mediambiental i territorial. Manacor s’ha de seguir consolidant com a municipi de referència a Mallorca amb tots els serveis públics i les infraestructures que mereix i gràcies a l’aprovació del PGOU podrem posar en marxa projectes molt necessaris per a tots els manacorins i manacorines”, afegeix la secretària general dels Socialistes de Manacor.

Hinojosa destaca que aquesta normativa permet també posat fre a l’amenaça de les expropiacions de zones verdes i que converteix a Manacor en el primer municipi de Mallorca en disposar d’un planejament adaptat a la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears.

Leave a Reply