El PSIB-PSOE de Maria de la Salut interposa una demanda judicial a l’Ajuntament per no donar resposta a les seves sol·licituds d’informació

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista, lamenta que “hem hagut d’acudir als jutjats perquè es compleixi amb l’obligació de transparència i amb el nostre dret de control al govern”

Els Socialistes de Maria de la Salut han interposat un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament per no donar resposta a les demandes d’informació fetes des del passat mes de novembre.

Al mes d’abril, el grup municipal socialista ja va presentar un requeriment a l’Ajuntament exigint a l’equip de govern que donés la informació reclamada per part del grup municipal socialista, en compliment a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El portaveu del grup municipal socialista, Rafel Aulet, denuncia que, des del passat mes de novembre, han formulat tota una sèrie de registres amb sol·licitud de documentació o amb sol·licitud de resposta escrita que no han estat contestades. Per això, han acudit als Jutjats a interposar una demanda davant el silenci administratiu del consistori.

“És vergonyós que hàgim hagut d’acudir als jutjats perquè es compleixi amb el nostre dret i la nostra obligació de control al govern municipal. Més encara quan l’equip de govern actual va presentar una moció de censura al·legant falta de transparència als que governàvem. I ara, no responen”, expressa Aulet.

“L’Ajuntament no ofereix la informació que està obligat a donar, d’aquesta manera menysprea els veïns i veïnes de la localitat als quals ha de rendir comptes de la seva gestió i, també, als representants polítics en l’oposició als quals ha de deixar exercir democràticament la funció de control”, afegeix.

En concret, el PSIB-PSOE de Maria de la Salut espera informació sobre vuit qüestions importants que afecten el municipi.

Entre altres, hi ha requeriments d’informació sobre expedients urbanístics, sobre la relació de subvencions concedides a l’Ajuntament per altres administracions des del juny del 2019, la relació d’hores extres treballades i remunerades o compensades pel personal de l’Ajuntament durant 2020.

D’altra banda, hi ha les liquidacions per ocupació de via pública dels mesos de novembre, desembre, gener i febrer indicant concepte, interessat i quantia i, també, les liquidacions per ús d’instal·lacions esportives del mateix període de temps.

Leave a Reply