El PSIB-PSOE de Maria de la Salut torna a denunciar la mancança de transparència de l’equip de govern, que ha decidit suspendre el Ple de juny

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista, lamenta que el batle i el seu equip no estiguin compromesos amb la seva responsabilitat de rendició de comptes, demostrant una vegada més el seu menyspreu als veïns i veïnes del municipi 

Els socialistes de Maria de la Salut denuncien la decisió unilateral que ha pres l’equip de govern municipal de suspendre el plenari del mes de juny i la comissió informativa prèvia “al·legant que no tenen contingut per a dur al Ple ordinari”.

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista de Maria, lamenta “el menyspreu del batle i del seu equip no tan sols als representants dels grups de l’oposició a l’Ajuntament que no podrem fer la nostra funció de control al govern, sinó també a tots els veïns i veïnes de la localitat, que mereixen una gestió responsable i transparent al municipi”.

Aulet mostra la seva sorpresa també davant l’afirmació que no tenen contingut per a dur a la sessió plenària mensual “perquè amb això també posen de manifest la deixadesa i falta de compromís davant les qüestions que afecten el nostre poble. No és possible ni raonable que ens saltem el Ple aquest mes i deixem d’enllestir projectes i iniciatives per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Maria de la Salut”.

Aquest mes de juny, el grup municipal socialista va presentar una moció referent a les obres de l’extensió de la xarxa d’aigües del carrer Es Pujolet “però no sembla que sigui preferent per l’equip de govern, encara que és una demanda de la població. És clar que tenim un consistori totalment inoperant”, afegeix.

Cal recordar que al mes d’abril, els socialistes de Maria varen presentar un requeriment a l’Ajuntament exigint a l’equip de govern que donessin la informació reclamada per part del grup municipal socialista complint amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Amb aquest requeriment, el portaveu del grup municipal socialista va denunciar públicament que feia mesos que estaven esperant respostes a una sèrie de registres amb sol·licitud d’informació i de documentació.

“L’Ajuntament no ofereix la informació que està obligat a donar, no compleix amb la seva obligació de rendir comptes de la seva gestió i amb el dret democràtic dels representants polítics de l’oposició, a qui ens han de deixar exercir democràticament la nostra funció de control”, expressa Aulet.

“A un equip de govern que va presentar una moció de censura al·legant falta de transparència se li ha d’exigir l’excel·lència en aquest sentit, perquè sense dubte, han enganyat al seu poble”, conclou.

Leave a Reply